DECRET nr. 183 din 14 mai 1954privind ratificarea convențiilor internaționale pentru protecția victimelor de război, încheiate la Geneva la 12 august 1949
EMITENT
 • MAREA ADUNARE NAȚIONALĂ
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 25 din 21 mai 1954

  Prezidiul Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Romîne, decretează:

  Articolul UNIC

  Se ratifică convențiile internaționale pentru protecția victimelor de război, încheiate la Geneva la 12 august 1949 și anume:
  a) Convenția de la Geneva pentru ameliorarea soartei răniților și bolnavilor din forțele armate în campanie, cu următoarea rezervă:– la art. 10:
  Republica Populară Romînă nu va recunoaște ca valabile cererile adresate de către Puterea deținătoare unui stat neutru sau unui organism umanitar de a asuma sarcinile atribuite Puterilor Protectoare, în cazul cînd consimțămîntul respectiv al Guvernului țării ai cărei resortisanți sînt persoanele protejate nu va fi fost obținut

  b) Convenția de la Geneva pentru ameliorarea soartei răniților, bolnavilor și naufragiaților din forțele armate pe mare, cu următoarea rezervă:– la art. 10:
  Republica Populară Romînă nu va recunoaște ca valabile cererile adresate de către Puterea deținătoare unui stat neutru sau unui organism umanitar, de a asuma sarcinile atribuite Puterilor Protectoare, în cazul cînd consimțămîntul respectiv al Guvernului țării ai cărei resortisanți sînt persoanele protejate nu va fi fost obținut

  c) Convenția de la Geneva relativă la tratamentul prizonierilor de război, cu următoarele rezerve:– la art. 10:
  Republica Populară Romînă nu va recunoaște ca valabile cererile adresate de către Puterea deținătoare unui stat neutru sau unui organism umanitar, de a asuma sarcinile atribuite Puterilor Protectoare, în cazul cînd consimțămîntul respectiv al Guvernului țării ai cărei resortisanți sînt persoanele protejate nu va fi fost obținut
  – la art. 12:
  Republica Populară Română nu va considera ca valabilă eliberarea Puterii deținătoare, care a transferat unei alte Puteri prizonieri de război, de responsabilitatea aplicării Convenției acestor prizonieri de război, în timpul în care aceștia se găsesc sub protecția Puterii care a acceptat să-i primească
  – la art. 85:
  Republica Populară Romînă nu se consideră legată de obligația care rezultă din art. 85, de a extinde aplicarea convenției prizonierilor de război, condamnați în virtutea legislației Puterii deținătoare, în conformitate cu principiile procesului de la Nurenberg, pentru a fi comis crime de război și crime împotriva umanității, dat fiind că persoanele condamnate pentru aceste crime trebuie să fie supuse regimului stabilit, în țara în chestiune, pentru persoanele care își ispășesc pedeapsa

  d) Convenția de la Geneva relativă la protecția persoanelor civile în timp de război, cu următoarele rezerve:– la art. 11:
  Republica Populară Romînă nu va recunoaște ca valabile cererile adresate de către Puterea deținătoare unui stat neutru sau unui organism umanitar, de a asuma sarcinile atribuite Puterilor Protectoare, în cazul cînd consimțămîntul respectiv al Guvernului țării ai cărei resortisanți sînt persoanele protejate nu va fi fost obținut
  – la art. 45:
  Republica Populară Romînă nu va considera ca valabilă eliberarea Puterii deținătoare, care a transferat unei alte Puteri persoane protejate, de responsabilitatea aplicării convenției persoanelor transferate, în timpul în care acestea se găsesc sub protecția Puterii care a acceptat să-i primească

  Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale,
  PETRU GROZA
  Secretarul Prezidiului Marii Adunări Naționale,
  AVRAM BUNACIU


  București, 14 mai 1954.
  Nr. 183.
  -----