HOTĂRÂRE nr. 816 din 17 octombrie 1995
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 448/1994 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 31 octombrie 1995  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul I

  Hotărârea Guvernului nr. 448/1994 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 din 16 august 1994, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. Articolul 3 se completează, după "În domeniul legislaţiei muncii şi protecţiei sociale", cu un alt domeniu, după cum urmează:
  "În domeniul promovării şi asigurării respectării drepturilor femeii:
  (1) în colaborare cu instituţiile guvernamentale şi neguvernamentale efectuează analize şi studii referitoare la condiţia femeii în societate, propune soluţii pentru eliminarea aspectelor negative constatate;
  (2) elaborează politici familiale şi le supune spre aprobare organelor competente;
  (3) propune măsuri pentru perfecţionarea legislaţiei în domeniu şi urmăreşte aplicarea acestora;
  (4) urmăreşte asigurarea accesului nediscriminator al femeii pe piaţa muncii, precum şi îmbunătăţirea condiţiilor în care aceasta îşi desfăşoară activitatea."
  2. Articolul 4 alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(3) Numărul maxim de posturi, finanţate de la bugetul de stat, pentru Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, este de 421, exclusiv demnitarii."
  3. Anexa nr. 1 se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.


  Articolul II

  Se suplimentează cu 1 post de secretar de stat numărul demnitarilor aprobaţi pentru Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.


  Articolul III

  Hotărârea Guvernului nr. 448/1994, cu modificările şi completările ulterioare şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministru de stat, ministrul
  muncii şi protecţiei sociale,
  Dan Mircea Popescu
  Ministru de stat,
  ministrul finanţelor,
  Florin Georgescu
  Bucureşti, 17 octombrie 1995.
  Nr. 816.


  Anexă

  MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
  Anexa Nr. 1
  -----------
  Număr maxim de posturi: 421
  (exclusiv demnitarii)
                               ┌───────────┐
                               │ MINISTRU │
                               └──────┬────┘
                                      │ ┌─────────────────────────────────┐
              ┌──────────────────┐ │ │Direcţia generală de informatică,│
              │ Consilieri ├────┼────┤strategie şi reformă în domeniul │
              └──────────────────┘ │ │ muncii şi protecţiei sociale │
                                      │ └─────────────────────────────────┘
             ┌──────────────────────┐ │ ┌───────────────────────────────┐
             │ Controlul ministrului├─┼─────┤Direcţia de relaţii cu publicul│
             └──────────────────────┘ │ └───────────────────────────────┘
                                      │ ┌────────────────────────────┐
                                      ├─────┤Control financiar propriu*1)│
                                      │ └────────────────────────────┘
                                      │
        ┌─────────┬─────────┬─────────┴──────┬───────────┬──────────────┐
        │ │ │ │ │ │
  ┌─────┴──────┐ │ ┌───────┴──────┐ ┌───────┴─────┐ ┌───┴──────┐ ┌─────┴────┐
  │ SECRETAR │ │ │ SECRETAR │ │ SECRETAR │ │ SECRETAR │ │ SECRETAR │
  │ DE STAT │ │ │ DE STAT │ │ DE STAT │ │ DE STAT │ │ DE STAT │
  └──────┬─────┘ │ └───────┬──────┘ └────────┬────┘ └────┬─────┘ └───┬──────┘
         │ │ │ │ │ │
    ┌────┼────┐ │ ┌──┬──┼──┬──┐ ┌────┬┴─┬──┐ ┌──┴─┐ ┌───┼────┐
  ┌─┴┐ ┌─┴┐ ┌─┴─┐┌┴─┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐ ┌─┴─┐ ┌┴┐┌┴┐┌┴┐ ┌┴─┐ │ ┌┴─┐┌┴─┐ │
  │A │ │B │ │ C ││D ││E││F││G││H││I│ │ J │ │K││L││M│ │N │ ┌┴─┐ │P ││Q │┌─┴─┐
  └┬─┘ └──┘ └─┬─┘└──┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘ └─┬─┘ └─┘└─┘└─┘ └──┘ │O │ └──┘└──┘│ R │
   ├a1 ├c1 ├j1 └──┘ └───┘
   ├a2 └c2 └j2
   └a3

      LEGENDA
      -------
      A - Direcţia generală forţă de muncă şi şomaj
      a1 - Direcţia ocupare fortă de muncă
      a2 - Direcţia de formare şi integrare profesională
      a3 - Direcţia administrării fondului de şomaj
      B - Corp control fond şomaj
      C - Direcţia generală de legislaţia muncii
      c1 - Direcţia de legislaţie a muncii şi contencios
      c2 - Direcţia camerelor de muncă
      D - Direcţia relaţii internaţionale
      E - Direcţia generală de asigurări sociale şi pensii de stat
      F - Direcţia generală de pensii, asigurări sociale şi tratament
          balnear pentru agricultori
      G - Direcţia bugetului asigurărilor sociale
      H - Direcţia de metodologie, îndrumare şi controlul încasării
          contribuţiilor de asigurări sociale
      I - Direcţia generală asistenţă socială şi prestaţii familiale
      J - Direcţia generală politică salarială
      j1 - Direcţia politică salarială la regii autonome şi societăţi comerciale
      j2 - Direcţia pentru salarizarea personalului din sectorul bugetar
      K - Direcţia pentru concertarea partenerilor sociali în domeniul salarizarii
      L - Direcţia resurse umane şi gestiune de personal în sectorul bugetar
      M - Direcţia generală economică-financiară
      N - Direcţia generală pentru coordonarea strategiilor privind
          drepturile femeii
      O - Direcţia de elaborare a politicilor familiale
      P - Inspecţia de stat pentru protecţia muncii*2)
      Q - Direcţia generală pentru metodologie, norme, standarde şi indicatori
          de protecţia muncii
      R - Direcţia autorizare agenţi economici, certificare echipamente
          tehnice, avizare echipamente individuale de protecţie şi grupe
          de muncă

  -----------
  1) Se organizează la nivel de direcţie.
  2) Se organizează la nivel de direcţie generală.
  ---------