HOTĂRÂRE nr. 5 din 22 martie 2016
privind desemnarea membrilor Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Televiziune
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 22 martie 2016  În temeiul prevederilor art. 19 şi ale art. 20 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Se desemnează în Consiliul de administraţie al Societăţii Române de Televiziune pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 22 martie 2016, membrii titulari şi membrii supleanţi prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 22 martie 2016.

  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

  VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

  VASILE NISTOR

  Bucureşti, 22 martie 2016.
  Nr. 5.

  Anexă

  COMPONENŢA
  Consiliului de administraţie al
  Societăţii Române de Televiziune
      I. Membri titulari II. Membri supleanţi
      Irina Radu Elena Anca Dindirică
      Doina Gradea Smaranda Vornicu Shalit
      Alfred Bulai Lucian Romaşcanu
      Ionica Stănciulescu Adriana-Silvia Mesesian
      Radu Carp Cristian Vasile Petcu
      Nagy Debreczeni Hajnal Rostas-Peter Istvan
      Ruxandra Garofeanu Georgiana-Irina Lazăr
      Valeriu Cristian Hadji-Culea Gheorghe Bălăşoiu
      Raico Cornea Andreea-Julika Ghiţă
      Christel Ţopescu Ana-Maria Sandu
      George Orbean
      Monica Simona Ghiurco Cornel Mihalache
      Gabriel Teodor Giurgiu Luminiţa Velciu

  -------