HOTĂRÂRE nr. 796 din 3 august 2011
pentru modificarea unor acte normative din domeniul protecţiei consumatorilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 11 august 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Articolul 2 din Hotărârea Guvernului nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 147 din 27 februarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 2. - Nerespectarea prevederilor art. 4-6, art. 7 alin. (2), (3), (5) şi (7), art. 8 alin. (1) şi (4)-(6), art. 9 alin. (1)-(3), art. 10 alin. (1)-(4), art. 11, art. 12 alin. (1), art. 13 alin. (2) şi (3), art. 14, 15, art. 16 alin. (1) şi (3)-(6), art. 17, art. 18 alin. (1) şi ale art. 19, 21 şi 22 din normele metodologice prevăzute în anexa nr. 1, ale art. 2 alin. (2), art. 3, art. 4 alin. (4) şi ale art. 7 şi 8 din normele metodologice prevăzute în anexa nr. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează conform art. 50 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."


  Articolul II

  Alineatul (1) al articolului 18 din Hotărârea Guvernului nr. 527/2007 privind denumirea, marcarea compoziţiei fibroase şi etichetarea produselor textile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426 din 26 iunie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 18. - (1) Constituie contravenţie nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (2), art. 3, art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1) şi (2), art. 6, 8, art. 9 alin. (1), art. 10 alin. (2) şi ale art. 16 şi se sancţionează conform art. 50 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."


  Articolul III

  Articolul 12 din Hotărârea Guvernului nr. 947/2000 privind modalitatea de indicare a preţurilor produselor oferite consumatorilor spre vânzare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 9 septembrie 2008, se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 12. - Neindicarea preţului pe unitatea de măsură potrivit art. 4-7, art. 10 şi 11 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 2.500 lei."
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul economiei, comerţului
  şi mediului de afaceri,
  Ion Ariton
  Preşedintele Autorităţii Naţionale
  pentru Protecţia Consumatorilor,
  Constantin Cerbulescu
  Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
  Valeriu Tabără
  Ministrul sănătăţii,
  Cseke Attila
  Bucureşti, 3 august 2011.
  Nr. 796.
  -------