ORDIN nr. 11.011/1.241/2.056/2022privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății COMALEX - S.A. Alexandria, societate din portofoliul Autorității pentru Administrarea Activelor Statului
EMITENT
 • AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI Nr. 11.011 din 25 iulie 2022
 • MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE Nr. 1.241 din 5 august 2022
 • MINISTERUL FINANȚELOR Nr. 2.056 din 5 septembrie 2022
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 30 septembrie 2022
  Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul:– art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Activelor Statului, cu modificările și completările ulterioare;– art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 23/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale;– art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare,
  președintele Autorității pentru Administrarea Activelor Statului, ministrul muncii și solidarității sociale și ministrul finanțelor emit următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății COMALEX - S.A. Alexandria, societate din portofoliul Autorității pentru Administrarea Activelor Statului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Indicatorii aprobați prin bugetul de venituri și cheltuieli al Societății COMALEX - S.A. Alexandria sunt obligatorii pentru conducerea societății, cu respectarea prevederilor art. 10 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 3

  Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 al Societății COMALEX - S.A. Alexandria poate fi rectificat, cu respectarea prevederilor art. 10 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 4

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Președintele Autorității pentru Administrarea Activelor Statului,
  Florian-Daniel Geantă
  p. Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Cătălin Boboc,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu


  ANEXĂ*)

  *) Anexa este reprodusă în facsimil.
  AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
  Operatorul economic: S.C. COMALEX - S.A.
  Sediul/Adresa: Alexandria, Str. Libertății nr. 211, bl. L8-9, județul Teleorman
  Cod unic de înregistrare: RO 1384767
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022

  -----