ORDIN nr. 654 din 30 mai 2018pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea "Uzina Mecanică Mija" - S.A. - filiala Companiei Naționale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI Nr. 654 din 30 mai 2018
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE Nr. 2.454 din 2 iulie 2018
 • MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE Nr. 1.766 din 11 iunie 2018
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 572 din 6 iulie 2018
  Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul economiei, ministrul finanțelor publice și ministrul muncii și justiției sociale emit următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea „Uzina Mecanică Mija“ - S.A. - filiala Companiei Naționale ROMARM - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul economiei,
  Dănuț Andrușcă
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  p. Ministrul muncii și justiției sociale,
  Gheorghița-Daniela Barbu,
  secretar de stat


  ANEXĂ

  *) Anexa este reprodusă în facsimil.
  MINISTERUL ECONOMIEI
  Societatea „Uzina Mecanică Mija“ - S.A.
  Comuna I.L. Caragiale, județul Dâmbovița
  Cod unic de înregistrare: RO 2978636
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  pe anul 2018

  ----