HOTĂRÂRE nr. 903 din 11 august 2005
privind modificarea alin. (2) al art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 69/2005 pentru stabilirea unor măsuri privind cazarea şi transportul persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică numite sau funcţii asimilate funcţiilor de demnitate publică
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 12 august 2005  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Alineatul (2) al articolului 5 din Hotărârea Guvernului nr. 69/2005 pentru stabilirea unor măsuri privind cazarea şi transportul persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică numite sau funcţii asimilate funcţiilor de demnitate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 3 februarie 2005, se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) Prevederile art. 2 se aplică până la data de 31 decembrie 2005 inclusiv."
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ────────────────
  p. Ministrul delegat pentru coordonarea
  Secretariatului General al Guvernului,
  Victor Giosan,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor publice,
  Ionel Popescu
  Bucureşti, 11 august 2005.
  Nr. 903.
  ___________