LEGE Nr. 55 din 1 august 1991
pentru modificarea articolului 5 din Legea nr. 12/1991 privind impozitul pe profit
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 167 din 14 august 1991  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Prevederile articolului 5 din Legea nr. 12/1991 privind impozitul pe profit se modifica şi vor avea următorul cuprins:
  "ART. 5. - Unităţile plătitoare de impozit înfiinţate începînd cu 1 ianuarie 1991 sînt scutite de impozitul pe profit, astfel:
  a) unităţile din industrie, agricultura şi construcţii, pentru o perioadă de 5 ani de la data infiintarii;
  b) unităţile din domeniul exploatării resurselor naturale, al comunicaţiilor şi transporturilor, pentru o perioadă de 3 ani de la data infiintarii;
  c) unităţile prestatoare de servicii, pentru o perioadă de 1 an de la data infiintarii;
  d) unităţile cu profil comercial, pentru o perioadă de 6 luni de la data infiintarii.
  Întreprinderile mici şi asociaţiile cu scop lucrativ înfiinţate, potrivit Decretului-lege nr. 54/1990, pînă la data de 31 decembrie 1990 beneficiază de scutirile prevăzute la lit. a), b), c) şi d) de mai sus începînd cu data de 1 a lunii următoare intrării în vigoare a prezentei legi.
  Prevederile de la lit. a), b), c) şi d) din prezentul articol nu se aplică regiilor autonome şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat".
  Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaţilor în şedinţa din 26 iulie 1991.
  p. PREŞEDINTELE ADUNĂRII DEPUTAŢILOR
  IONEL ROMAN
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 31 iulie 1991.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI
  VASILE MOIŞ
  În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului şi a Preşedintelui României,
  promulgăm Legea pentru modificarea articolului 5 din Legea nr. 12/1991 privind impozitul pe profit şi dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.
  PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
  ION ILIESCU
  ------------------