LEGE Nr. 55 din 21 iunie 1996
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/1996 privind completarea şi modificarea sistemului de finanţare a cheltuielilor necesare tipizarii şi difuzării formularelor tipizate din domeniul financiar
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 134 din 27 iunie 1996  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 16 din 30 ianuarie 1996 privind completarea şi modificarea sistemului de finanţare a cheltuielilor necesare tipizarii şi difuzării formularelor tipizate din domeniul financiar, emisă în temeiul art. 1 lit. d) din Legea nr. 130/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 31 ianuarie 1996.
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 18 aprilie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  IOAN GAVRA
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 10 iunie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI
  ION SOLCANU
  ----------------------