HOTĂRÂRE nr. 929 din 27 noiembrie 2013
pentru modificarea art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 606/2010 privind stabilirea unor măsuri de accelerare a implementării instrumentelor structurale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 2 decembrie 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Alineatul (1) al articolului 2 din Hotărârea Guvernului nr. 606/2010 privind stabilirea unor măsuri de accelerare a implementării instrumentelor structurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 501 din 20 iulie 2010, se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(1) În vederea implementării proiectului finanţat din instrumente structurale, precum şi asigurării sustenabilităţii investiţiei, beneficiarul poate constitui garanţii în favoarea unei instituţii de credit, sub forma gajării sau ipotecării asupra activelor fixe ce fac obiectul contractului/deciziei/ordinului de finanţare, în condiţiile legii şi cu respectarea prevederilor contractului/deciziei/ordinului de finanţare în cauză, pe toată perioada de valabilitate a contractului/deciziei/ordinului de finanţare."
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ---------------
  Viceprim-ministru,
  ministrul dezvoltării regionale
  şi administraţiei publice,
  Nicolae-Liviu Dragnea
  Ministrul fondurilor europene,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Ministrul muncii, familiei,
  protecţiei sociale şi
  persoanelor vârstnice,
  Mariana Câmpeanu
  Ministrul economiei,
  Andrei Dominic Gerea
  Ministrul mediului
  şi schimbărilor climatice,
  Rovana Plumb
  Ministrul transporturilor,
  Ramona-Nicole Mănescu
  Bucureşti, 27 noiembrie 2013.
  Nr. 929.
  --------