ORDIN nr. 422/768/516/2021pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Regiei Autonome "Administrația Canalului Navigabil Bega" Timiș
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII Nr. 422 din 27 mai 2021
 • MINISTERUL FINANȚELOR Nr. 768 din 5 iulie 2021
 • MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE Nr. 516 din 11 iunie 2021
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 693 din 13 iulie 2021
  În temeiul art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, al art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale,
  ministrul transporturilor și infrastructurii, ministrul finanțelor și ministrul muncii și protecției sociale emit următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Regiei Autonome „Administrația Canalului Navigabil Bega“ Timiș, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 3

  Regia Autonomă „Administrația Canalului Navigabil Bega“ Timiș va duce la îndeplinire prezentul ordin.

  Ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Cătălin Drulă
  Ministrul finanțelor,
  Alexandru Nazare
  p. Ministrul muncii și protecției sociale, Mihnea-Claudiu Drumea,
  secretar de stat


  ANEXĂ*)

  *) Anexa este reprodusă în facsimil.
  MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
  Regia Autonomă „Administrația Canalului Navigabil Bega“ Timiș
  Sediul/Adresa: Timișoara, str. General Magheru nr. 23
  Cod unic de înregistrare: 39669478
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  pe anul 2021

  -----