HOTĂRÂRE nr. 609 din 20 iunie 2007pentru modificarea art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 933/2004 privind contorizarea consumatorilor racordați la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termică
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 27 iunie 2007
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Alineatul (2) al articolului 2 din Hotărârea Guvernului nr. 933/2004 privind contorizarea consumatorilor racordați la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 616 din 7 iulie 2004, se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Montarea contoarelor de energie termică la nivel de apartament în cazul distribuției orizontale, respectiv a repartitoarelor de costuri în cazul distribuției verticale, este în sarcina proprietarilor, indiferent de sistemul de distribuție adoptat în cadrul condominiului, și se va finaliza până la data de 30 septembrie 2009.

  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul internelor
  și reformei administrative,
  Cristian David

  București, 20 iunie 2007.
  Nr. 609.
  -----------