ORDIN nr. 1.497 din 13 mai 2011 pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea laboratoarelor de analize și încercări în activitatea de construcții în vederea autorizării
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI TURISMULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 400 din 8 iunie 2011 Notă
  Conform pct. 39 al art. I din ORDINUL nr. 296 din 23 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 30 martie 2012, în întreg cuprinsul procedurii și în titlul acesteia, cuvântul "analiză" se înlocuiește cu cuvântul "analize".

  Având în vedere prevederile art. 30 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare, ale art. 10 lit. k) din Regulamentul privind controlul de stat al calității în construcții, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 272/1994, precum și ale art. 8 alin. (2), art. 10 alin. (1) și art. 15 din Regulamentul privind autorizarea laboratoarelor de analize și încercări în activitatea de construcții, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 808/2005,
  în baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 63/2001 privind înființarea Inspectoratului de Stat în Construcții - ISC, aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, cu modificările ulterioare, și ale art. 3 pct. II lit. c) și j) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.335/2010 pentru aprobarea atribuțiilor generale și specifice, a structurii organizatorice și a numărului maxim de posturi, precum și a normării parcului auto și a consumului de carburanți ale Inspectoratului de Stat în Construcții - ISC,
  în temeiul art. 11 alin. (2) și art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul dezvoltării regionale și turismului emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Procedura privind evaluarea laboratoarelor de analize și încercări în activitatea de construcții în vederea autorizării, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  -------------
  Art. 1 a fost modificat de pct. 39 al art. I din ORDINUL nr. 296 din 23 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 30 martie 2012, cuvântul "analiză" fiind înlocuit cu cuvântul "analize".


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 3

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Construcții - ISC nr. 153/2010 pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea laboratoarelor de analiză și încercări în activitatea de construcții în vederea autorizării, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 187 din 24 martie 2010, se abrogă.


  Articolul 4

  Inspectoratul de Stat în Construcții - ISC va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

  p. Ministrul dezvoltării regionale și turismului,
  Gheorghe Nastasia,
  secretar general

  București, 13 mai 2011.
  Nr. 1.497.

  Anexă

  PROCEDURĂ
  privind evaluarea laboratoarelor de analize și încercări în activitatea de construcții
  în vederea autorizării