ORDIN nr. 499 din 25 martie 2020pentru aprobarea suspendării temporare a distribuției în afara teritoriului României de produse biocide utilizate pentru a asigura prevenția apariției afecțiunilor asociate infecției cu SARS-CoV-2
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 26 martie 2020
  Văzând Referatul de aprobare nr. VSC 4.128/2020 al Direcției generale de asistență medicală și sănătate publică,
  având în vedere prevederile art. 5 lit. p) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul art. 2 din Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României,
  în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul sănătății emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se suspendă temporar distribuția în afara teritoriului României, pe perioada pandemiei, a materiilor prime utilizate la fabricarea produselor biocide TP1 și TP2, precum și a produselor biocide TP1 și TP2, definite conform Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide, începând cu data prezentului ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul sănătății,
  Horațiu Moldovan,
  secretar de stat

  București, 25 martie 2020.
  Nr. 499.
  -----