REGULAMENT-CADRU din 27 ianuarie 2017privind organizarea și funcționarea inspectoratelor pentru situații de urgență
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 31 ianuarie 2017 Notă
  Aprobat prin ORDINUL nr. 8/2017 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 89 din 31 ianuarie 2017.


  Capitolul I Dispoziții generale
  Cuprinde prevederi referitoare la:1. actul normativ de înființare a inspectoratului;2. data înființării;3. prezentarea succintă a inspectoratului, cu detalii ale principalelor caracteristici organizaționale;4. subordonarea ierarhică;5. statutul juridic;6. elemente privind domeniul de activitate;7. alte date de interes general.


  Capitolul II Organizarea inspectoratului
  Cuprinde prevederi referitoare la:1. structura organizatorică - text, detaliile legate de conducerea inspectoratului și de componentele organizatorice ce o alcătuiesc;2. relațiile dintre componentele structurale:
  a) relațiile de autoritate:(i) relații ierarhice;(ii) relații funcționale;
  b) relațiile de cooperare;
  c) relații de coordonare;
  d) relațiile de control;
  3. sistemul informațional și rolul lui în procesul decizional;4. structurile subordonate.


  Capitolul III Atribuțiile inspectoratului
  Cuprinde prevederi referitoare la atribuțiile inspectoratului, așa cum rezultă din actul normativ de înființare și din alte acte normative în vigoare.


  Capitolul IV Conducerea inspectoratului
  Cuprinde elemente referitoare la:1. organele de lucru ale conducerii;2. principalele atribuții ale conducerii.


  Capitolul V Atribuțiile fiecărei componente organizatorice
  Pentru fiecare componentă structurală vor fi precizate, în detaliu, atribuțiile specifice de îndeplinit.


  Capitolul VI Dispoziții finale
  Cuprinde următoarele:1. dispoziții privind obligativitatea cunoașterii și aplicării prevederilor regulamentului de către personalul unității;2. dispoziții privind intrarea în vigoare a regulamentului.3. anexe:3.1. organigrama inspectoratului;3.2. diagrama de relații;3.3. alte anexe, dacă este cazul.

  -----