RECTIFICARE nr. 47 din 26 iunie 2014
referitoare la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47/2014
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 26 august 2014    În anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 480 din 28 iunie 2014 (cu referire la anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011), se face următoarea rectificare :
    - la partea 1 "Achiziţii publice" lit. B), în loc de: "... şi se constată abateri de la aplicarea prevederilor legislaţiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene/structurile de control aplică reducerile procentuale/corecţiile financiare prevăzute la lit. a)" se va citi: "... şi se constată abateri de la aplicarea prevederilor legislaţiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice, prevăzute la lit. A), autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene/structurile de control aplică reduceri procentuale/corecţii financiare".
    ________