DECRET Nr. 222 din 5 iulie 1976
privind graţierea unor pedepse
EMITENT
 • PREŞEDINTELE R.S.R.
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL NR. 62 din 5 iulie 1976
  Articolul 1

  Se gratiaza în întregime:
  a) pedepsele cu închisoare pînă la 2 ani inclusiv;
  b) pedepsele cu închisoare între 2 şi 5 ani inclusiv, aplicate celor care la data adoptării prezentului decret au împlinit vîrsta de 60 ani, femeilor gravide sau care au unu sau mai mulţi copii pînă la 5 ani inclusiv, precum şi celor care au savirsit infracţiunea în perioada minorităţii.


  Articolul 2

  Se gratiaza în parte, cu 1/4, pedepsele cu închisoare între 2 şi 5 ani inclusiv şi cu 1/6 pedepsele cu închisoare între 5 şi 8 ani inclusiv.


  Articolul 3

  Nu beneficiază de dispoziţiile prezentului decret cei condamnaţi pentru infracţiuni săvîrşite în stare de recidiva, precum şi cei care sînt recidivisti prin condamnări anterioare.


  Articolul 4

  În cauzele în care urmărirea penală nu a început, precum şi în cele aflate în curs de urmărire sau de judecată, procesul penal se va porni sau, după caz, va continua, iar după pronunţarea pedepsei se va face aplicarea dispoziţiilor prezentului decret.


  Articolul 5

  Sancţiunile cu închisoare pentru contravenţiile săvîrşite pînă la data adoptării prezentului decret nu se mai aplica, iar în cazul cînd au fost aplicate nu se mai executa.


  Articolul 6

  Dispoziţiile prezentului decret nu se aplică celor care nu au început executarea pedepsei sau a sancţiunii închisorii contravenţionale, deoarece s-au sustras de la aceasta.


  Articolul 7

  Beneficiază de dispoziţiile prezentului decret şi cei care executa pedeapsa închisorii prin munca corecţională.


  Articolul 8

  Cei gratiati, care în decurs de 3 ani vor savirsi vreo infracţiune intenţionată, vor executa, pe lîngă pedeapsa stabilită pentru acea infracţiune, şi pedeapsa neexecutata ca urmare a aplicării prevederilor prezentului decret.


  Articolul 9

  Comitetele sau birourile executive ale consiliilor populare, direcţiile pentru probleme de muncă şi ocrotiri sociale şi conducerile unităţilor socialiste vor asigura încadrarea în munca a persoanelor care beneficiază de prevederile prezentului decret.


  Articolul 10

  Dispoziţiile prezentului decret se aplică numai cu privire la faptele săvîrşite pînă la data adoptării lui.
  --------------------