ORDIN nr. 1213 din 24 septembrie 1993
pentru modificarea şi completarea Ordinului nr. 990/1993 pentru aprobarea Nomenclatorului specialitatilor medicale şi farmaceutice, precum şi a duratei de pregătire în fiecare specialitate
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 214 din 15 august 1994  Ministrul sănătăţii,
  vazind Nota comuna a Direcţiei generale resurse umane şi formare profesională, a Direcţiei generale a asistenţei medicale, a Direcţiei generale farmaceutice, a Direcţiei strategie, dezvoltare şi management şi a Direcţiei legislaţiei şi contencios, înregistrată la nr. I.M. 46294/1993,
  în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 799/1992 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii,
  emite următorul ordin:
  1. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 990/1993 pentru aprobarea Nomenclatorului specialitatilor medicale şi farmaceutice, precum şi a duratei de pregătire în fiecare specialitate, se modifica şi se completează după cum urmează:
  - În anexa la acest ordin se introduce, la grupa specialitatilor medicale, specialitatea "Medicina sportiva", cu o durată de pregătire de 4 ani.
  2. - (1) Medicii secundari anul I şi II, confirmati în specialităţi prevăzute de Ordinul nr. 538/1990 şi care nu mai apar în anexa Ordinului nr. 990/1993, devin secundari în specialităţi după cum urmează:
    Specialitatea desfiinţatăSpecialitatea nouă
    - AlergologieAlergologie şi imunologie
    - Explorări funcţionaleMedicină internă
    - Microbiologic şi parazitologieLaborator clinic, biochimie, microbiologic, parazitologie, hematologie
    - FtiziopediatriePneumoftiziologie
    - Neurologie infantilăNeurologie
    - Psihiatrie infantilăPsihiatrie
    - Oncologie medicalăOncologie generală şi chimioterapie
    - Radioterapie oncologicăRadioterapie
    - HematologieHematologie şi hemobiologie
    - Hematologie şi transfuziiHematologie şi hemobiologie
    - Farmacologie clinicăMedicină internă
    - Plante medicinale, homeopatieFarmacie generală

  (2) Medicii secundari aflaţi în una dintre situaţiile de mai sus îşi completează pregătirea în noua specialitate până la efectuarea stagiului de 3 ani, după care se vor putea prezenta la examenul de confirmare ca medici specialişti.
  (3) Medicii secundari anul III, confirmati în specialitatile prevăzute de Ordinul nr. 538/1990 şi care nu mai apar în Ordinul nr. 990/1993, se pot prezenta la examenul de confirmare ca medici specialişti în specialitatea în care s-au pregătit.
  (4) Medicii specialişti şi primari confirmati în specialitatile care nu mai apar în Ordinul nr. 990/1993, îşi păstrează specialitatea obţinută pe bază de examen.
  (5) Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu data de 11 august 1993.
  (6) Direcţiile din Ministerul Sănătăţii, ministerele cu reţea sanitară proprie, direcţiile sanitare judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi conducerile unităţilor sanitare - indiferent de subordonare - vor aduce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.
  Ministrul sănătăţii,
  profesor doctor-docent Iulian Mincu
  ----------------------------