HOTĂRÂRE nr. 17 din 8 aprilie 2013
pentru înfiinţarea Comisiei de anchetă privind interceptările telefonice ale magistratului Corneliu Bârsan, judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, interceptat în baza unui mandat de siguranţă naţională
EMITENT
 • SENATUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 9 aprilie 2013  În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 78 coroborate cu cele ale art. 44, 46 şi art. 77 alin. (2)-(7) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,
  Senatul adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se înfiinţează Comisia de anchetă privind interceptările telefonice ale magistratului Corneliu Bârsan, judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, interceptat în baza unui mandat de siguranţă naţională, denumită în continuare Comisia, având următoarele obiective:
  a) inventarierea şi studierea tuturor documentelor oficiale vizând acest caz;
  b) verificarea modului în care s-a dat aprobarea acestor interceptări şi temeinicia motivelor;
  c) audierea persoanelor implicate;
  d) modul în care au fost respectate deciziile Curţi Europene a Drepturilor Omului (CEDO) în materie.


  Articolul 2

  (1) Comisia este formată din 15 membri.
  (2) Componenţa nominală a Comisiei este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 3

  Modul de organizare şi funcţionare a Comisiei este stabilit prin regulament propriu, aprobat cu votul majorităţii membrilor acesteia.


  Articolul 4

  Senatul cere tuturor organelor de stat, instituţiilor publice şi reprezentanţilor societăţii civile să pună la dispoziţia Comisiei orice informaţie sau documente care sunt de natura să servească activităţii acesteia.


  Articolul 5

  Concluziile Comisiei vor fi cuprinse într-un raport ce va fi prezentat până la data de 30 iunie 2013.
  Aceasta hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 8 aprilie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitupa României, republicată.
  PREŞEDINTELE SENATULUI,
  GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU
  Bucureşti. 8 aprilie 2013.
  Nr. 17.


  Anexa
  COMPONENŢA NOMINALĂ
  a Comisiei de anchetă privind interceptările telefonice
  magistratului Corneliu Bârsan, judecător la Curtea Europeană a
  Drepturilor Omului, interceptat în baza unui mandat de siguranţă naţională
  Nr. crt. Numele şi prenumele Grupul parlamentar
  1. Donţu Ovidiu-Liviu PSD
  2. Frătean Petru-Alexandru PSD
  3. Mitu Augustin-Constantin PSD
  4. Tătaru Dan PSD
  5. Severin Georgică PSD
  6. Ciorbea Victor PNL
  7. Dobriţoiu Corneliu PNL
  8. Ilieşiu Sorin PNL
  9. Roşca-Stănescu Sorin-Ştefan PNL
  10. PDL
  11. PDL
  12. Agrigoroaei Ionel PP-DD
  13. Popescu Corneliu PP-DD
  14. UDMR
  15. Niţă Mihai PC

  -------