HOTĂRÂRE nr. 1.397 din 16 noiembrie 2022privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Secretariatului General al Guvernului pentru Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale - Unitatea Teritorială 260
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1132 din 24 noiembrie 2022
  Având în vedere dispozițiile art. 2^1 și 2^2 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 288 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Secretariatului General al Guvernului pentru Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale - Unitatea Teritorială 260, ca urmare a reevaluării, potrivit datelor de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Secretariatul General al Guvernului își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și, împreună cu Ministerul Finanțelor, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.

  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Marian Neacșu
  Președintele Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale,
  Georgian Pop
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu

  București, 16 noiembrie 2022.
  Nr. 1.397.

  ANEXĂ

  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea
  Secretariatului General al Guvernului - Administrația Națională a Rezervelor de Stat
  și Probleme Speciale - Unitatea Teritorială 260, a căror valoare de inventar se actualizează, ca urmare a reevaluării
  Nr. MFCodul de clasificațieDenumirea imobiluluiPersoana juridică ce administrează imobilul (denumire și CUI)Adresa imobiluluiValoarea de inventar actualizată (lei)
  123456
  978198.19.01Teren 260/1
  Secretariatul General al Guvernului - Administrația Națională a Rezervelor
  de Stat și Probleme Speciale - Unitatea Teritorială 260 (CUI) 23475670
  Județul Sibiu3.612.856,32
  978528.19.01Clădire 260/34Secretariatul General al Guvernului - Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale - Unitatea Teritorială 260 (CUI) 23475670Județul Sibiu42,34
  978548.19.01Construcție 260/36Secretariatul General al Guvernului - Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale - Unitatea Teritorială 260 (CUI) 23475670Județul Sibiu849,53
  978558.19.01Construcție 260/37Secretariatul General al Guvernului - Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale - Unitatea Teritorială 260 (CUI) 23475670Județul Sibiu849,53
  978568.19.01Construcție 260/38Secretariatul General al Guvernului - Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale - Unitatea Teritorială 260 (CUI) 23475670Județul Sibiu849,01
  978588.19.01Construcție 260/40Secretariatul General al Guvernului - Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale - Unitatea Teritorială 260 (CUI) 23475670Județul Sibiu460,35
  978658.19.01Construcție 260/47Secretariatul General al Guvernului - Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale - Unitatea Teritorială 260 (CUI) 23475670Județul Sibiu436,71
  978668.19.01Construcție 260/48Secretariatul General al Guvernului - Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale - Unitatea Teritorială 260 (CUI) 23475670Județul Sibiu14.634,77
  978678.19.01Construcție 260/49Secretariatul General al Guvernului - Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale - Unitatea Teritorială 260 (CUI) 23475670Județul Sibiu14.634,77
  978718.19.01Clădire 260/53Secretariatul General al Guvernului - Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale - Unitatea Teritorială 260 (CUI) 23475670Județul Sibiu105.754,82

  -----