ORDIN nr. 40 din 12 ianuarie 2007pentru aprobarea Normelor metodologice privind închiderea conturilor contabile, întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2006
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 26 ianuarie 2007
  În temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,
  în baza prevederilor art. 4 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată,
  ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Normele metodologice privind închiderea conturilor contabile, întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2006, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Direcția generală a contabilității publice și a sistemului de decontări în sectorul public va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

  București, 12 ianuarie 2007.
  Nr. 40.

  ANEXĂ

  NORME METODOLOGICE
  privind închiderea conturilor contabile,
  întocmirea și depunerea situațiilor financiare
  ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2006