DECIZIE nr. 219 din 23 septembrie 2015 privind numirea reprezentanților societății civile în cadrul Consiliului Economic și Social
EMITENT
 • GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 719 din 24 septembrie 2015
  Având în vedere propunerea ministrului delegat pentru dialog social, formulată prin Adresa nr. 1.382/L.M.P. din 17 septembrie 2015, înregistrată la Cabinetul primului-ministru sub nr. 5/5144 din 21 septembrie 2015,
  în temeiul prevederilor art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 11 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social, cu modificările și completările ulterioare,
  prim-ministrul emite prezenta decizie.

  Articolul 1

  Se numesc ca membri în Consiliul Economic și Social reprezentanții societății civile prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.


  Articolul 2

  La data intrării în vigoare a prezentei decizii, Decizia prim-ministrului nr. 340/2013 privind numirea reprezentanților societății civile în cadrul Consiliului Economic și Social, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 1 august 2013, cu modificările ulterioare, se abrogă.

  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Ion Moraru

  București, 23 septembrie 2015.
  Nr. 219.

  Anexă

  LISTA
  cuprinzând reprezentanții societății civile în Consiliul Economic și Social


  Nr. crt.

  Numele și prenumele

  Organizația

  1.

  Laura Popescu

  Asociația Municipiilor din România

  2.

  Carmen-Luminița Rotaru

  ArtEd

  3.

  Ștefan-Bogdan Anicescu

  Asociația Națională a Surzilor din România

  4.

  Daniela-Doina Bololoi

  Asociația Help Autism

  5.

  Traian Stanciu

  Asociația RENINCO România

  6.

  Tudorel Tupiluși

  Asociația Nevăzătorilor din România

  7.

  Ghiorghi Filip

  Asociația Totul pentru Tine

  8.

  Anca Andreea Popa

  Fundația pentru Apărarea Cetățenilor împotriva Abuzurilor Statului

  9.

  Ioan Hurdubaie

  Asociația Națională a Cadrelor în Rezervă și în Retragere din Ministerul Afacerilor Interne

  10.

  Vlad-Valentin Dediu

  Uniunea Națională a Studenților din România

  11.

  Elena-Cătălina Surcel

  Asociația Telefonul Copilului

  12.

  Marian Pădure

  Fundația Cartea Călătoare Focșani

  13.

  Dorica Dan

  Alianța Națională pentru Boli Rare România

  14.

  Dragoș-Ioan Poparad

  Asociația Tandem

  15.

  Iulian-Costel Paraschiv

  Asociația Partida Romilor „Pro-Europa“

  (la 11-10-2018, Anexa a fost modificată de ARTICOLUL UNIC din DECIZIA nr. 273 din 11 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 11 octombrie 2018 )

  -------