HOTĂRÂRE nr. 79 din 31 ianuarie 2007
pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 852/2006 privind aprobarea Metodologiei de acordare a cotei individuale de lapte, precum şi a modului de alocare şi reconstituire a rezervei naţionale de lapte
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 76 din 31 ianuarie 2007  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 852/2006 privind aprobarea Metodologiei de acordare a cotei individuale de lapte, precum şi a modului de alocare şi reconstituire a rezervei naţionale de lapte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 569 din 30 iunie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  1. Alineatul (12) al articolului 2 va avea următorul cuprins:
  "(12) DACL transmite decizia de aprobare sau de respingere a cererii privind acordarea cotelor individuale de lapte producătorilor prevăzuţi la alin. (3) până la data de 1 martie 2007 pentru livrări, respectiv 15 martie 2007 pentru vânzări directe, iar celor prevăzuţi la alin. (10), până la data de 1 mai 2007."
  2. Alineatul (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:
  "Art. 5. - (1) Producătorii care vând direct lapte şi produse lactate consumatorilor, cărora DACL le acordă cotă individuală pentru vânzări directe, trebuie să ţină evidenţa efectivului vacilor de lapte şi a producţiilor într-un document, denumit Caietul fermierului, al cărui model este elaborat de DACL."
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,
  Dan Ştefan Motreanu
  Bucureşti, 31 ianuarie 2007.
  Nr. 79.
  ----