HOTĂRÂRE nr. 1.488 din 25 noiembrie 2009
pentru abrogarea pct. 4 din anexa nr. 1 la Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 862 din 10 decembrie 2009  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 28 alin. (2) din Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Se abrogă pct. 4 din anexa nr. 1 "Instalaţii şi echipamente exceptate de la prevederile prezentei legi" la Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 27 martie 2008, cu modificările şi completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul apărării naţionale,
  Mihai Stănişoară
  Ministrul economiei,
  Adriean Videanu
  Bucureşti, 25 noiembrie 2009.
  Nr. 1.488.
  -------