DECRET Nr. 68 din 30 mai 1975
privind îmbunătăţirea regimului de construire a locuinţelor din fondurile statului sau din fondurile populaţiei cu sprijinul statului în credite şi execuţie
EMITENT
 • CONSILIUL DE STAT
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL NR. 54 din 5 iunie 1975
  Articolul 1

  Locuintele care se construiesc din fondurile statului vor avea dotări şi finisaje unificate, fiind diferenţiate ca număr de camere, suprafeţe locuibile şi utile pe apartament, în conformitate cu prevederile pct. I şi II din anexa, care face parte integrantă din prezentul decret.


  Articolul 2

  Locuintele care se construiesc din fondurile populaţiei cu sprijinul statului în credite şi execuţie vor avea, de asemenea, dotări şi finisaje unificate, fiind diferenţiate ca număr de camere, suprafeţe locuibile şi utile pe apartament, în conformitate cu prevederile pct. I şi III din anexa.


  Articolul 3

  Toate clădirile de locuit vor fi prevăzute cu izolatie termica îmbunătăţită, potrivit reglementărilor legale privind economia de combustibil.
  Clădirile de locuit amplasate pe arterele principale şi în pieţele din oraşele reşedinţa de judeţ şi municipii, precum şi clădirile avînd faţade din elemente prefabricate, se vor construi cu plastica arhitectura şi finisaje exterioare îmbunătăţite.


  Articolul 4

  Prin hotărîre a Consiliului de Miniştri se vor stabili:
  - preţurile plafon pentru locuintele ce se construiesc din fondurile statului, diversificate în funcţie de suprafeţele utile ale apartamentelor, regimul de înălţime şi condiţiile climatice şi seismice, pe bază de norme unificate de dotare şi finisaj;
  - preţurile de contractare cu cetăţenii a locuinţelor proprietate personală care se executa cu sprijinul statului în credite şi execuţie;
  - lucrările pentru care se vor putea acorda cheltuieli de localizare, precum şi alte măsuri necesare pentru executarea prevederilor prezentului decret.


  Articolul 5

  Prezentul decret intră în vigoare la data publicării în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România.
  Pînă la 1 ianuarie 1977 se pot construi locuinţe şi pe baza proiectelor de execuţie elaborate sau în curs de elaborare la data prezentului decret, potrivit reglementărilor în vigoare la această dată, atît în ce priveşte suprafeţele, dotările şi finisajele, cît şi preţurile plafon şi respectiv preţurile de contractare cu cetăţenii.
  Locuintele a căror execuţie va începe după 1 ianuarie 1977 vor fi contractate şi construite numai potrivit prevederilor prezentului decret.


  Articolul 6

  Se recomanda organizaţiilor cooperatiste şi celorlalte organizaţii obşteşti ca la proiectarea şi executarea construcţiilor din fondurile proprii să aplice prevederile prezentului decret.


  Anexa 1
  I. Locuintele proprietate de stat sau cele proprietate personală care se construiesc cu sprijinul statului în credite şi execuţie vor avea suprafeţele
  locuibile şi utile, pe apartamente, potrivit tabelului de mai jos:
    Numarul de camere pe apartamentSuprafata locuibilaSuprafata utila
    nr.mpmp
    114 - 1523 - 25
    16 - 1827 - 31
    223 - 2537 - 43
    28 - 3045 - 51
    332 - 3450 - 55
    38 - 4060 - 65
    442 - 4464 - 69
    46 - 4872 - 77
    556 - 5884 - 89
    58 - 6089 - 94

  Locuintele vor avea următoarele încăperi anexe: bucatarii, spaţii de depozitare, camera de baie cu WC.
  Apartamentele de 3 camere de 38-40 mp suprafaţa locuibilă şi cele de 4 camere de 42-44 mp suprafaţa locuibilă vor fi dotate cu o a doua încăpere echipata cu WC şi lavoar, care la apartamentele de 4 camere de 46-48 mp suprafaţa locuibilă va fi echipata şi cu dus. Apartamentele de 5 camere vor fi dotate cu doua încăperi de baie echipate complet. Apartamentele de la etajele clădirilor de locuit vor avea balcoane sau logii. Clădirile de locuit vor avea uscătorii de rufe şi vor putea avea spălătorii, precum şi subsol parţial sau total.
  II. La locuintele proprietate de stat suprafeţele maxime de mai sus pot fi depăşite cu pînă la 5% fără majorarea preţului plafon aferent. Pentru apartamentele de la parter, la suprafeţele de mai sus se adauga suprafaţa echivalenta a logiilor de la etaj.
  III. Pentru apartamentele proprietate personală construite cu sprijinul statului în credite şi execuţie, suprafeţele de mai sus pot fi majorate pînă la maximum:
      Numar de camere pe apartament
    12345
    Suprafata locuibila          
    maximamp2034506072
    Suprafata utila          
    maximamp37558095110

  --------------------