ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 25 martie 1999
privind unele facilităţi care se acordă Companiei Naţionale "Posta Română" - S.A. pentru plata drepturilor de protecţie socială la domiciliul beneficiarilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 31 martie 1999  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,
  Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:

  Articolul UNIC

  Pentru sumele încasate drept comision pentru plata la domiciliul beneficiarilor a pensiilor de asigurări sociale de stat, pensiilor agricultorilor, pensiilor pentru invalizi, orfani şi vaduve de război, a ajutoarelor sociale acordate în baza legislaţiei de pensii, indemnizaţiilor pentru veterani de război, a celor cuvenite persoanelor cu drepturi stabilite în baza Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările ulterioare, şi a Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările ulterioare, a ajutoarelor de şomaj, alocaţiilor de sprijin, ajutoarelor de integrare profesională, alocaţiilor de stat pentru copiii preşcolari şi pentru cei care au absolvit învăţământul general obligatoriu înainte de împlinirea vârstei de 16 ani şi nu mai urmează alta forma de învăţământ, a alocaţiilor suplimentare pentru familiile cu copii, a pensiilor sociale pentru nevăzători, ajutoarelor speciale pentru persoanele cu handicap, salariului persoanelor de îngrijire a persoanelor cu handicap, Compania Naţionala "Posta Română" - S.A. nu datorează taxa pe valoarea adăugată, aceste operaţiuni incadrandu-se în categoria celor scutite.
  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul muncii şi
  protecţiei sociale,
  Alexandru Athanasiu
  Ministrul finanţelor,
  Decebal Traian Remes
  -----------------