HOTĂRÂRE nr. 56 din 25 ianuarie 2012
pentru aprobarea criteriilor şi normelor de diagnostic clinic, diagnostic funcţional şi de evaluare a capacităţii de muncă pe baza cărora se stabileşte aptitudinea şi încadrarea în grade de invaliditate pentru cadrele militare, soldaţii şi gradaţii voluntari, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 15 februarie 2012  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 70 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă criteriile şi normele de diagnostic clinic, diagnostic funcţional şi de evaluare a capacităţii de muncă pe baza cărora se stabileşte aptitudinea şi încadrarea în grade de invaliditate pentru cadrele militare, soldaţii şi gradaţii voluntari, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  ---------- Notă *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 117 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.


  Articolul 2

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:
  a) Ordinul ministrului apărării naţionale, al ministrului administraţiei şi internelor şi al directorului Serviciului Român de Informaţii nr. M.21/548/10.409/2005 privind aprobarea criteriilor medicale de diagnostic clinic, diagnostic funcţional şi de evaluare a capacităţii de muncă a cadrelor militare, respectiv a funcţionarilor publici cu statut special**);
  b) prevederile grupei a 4-a din Baremul medical pentru stabilirea aptitudinii faţă de îndeplinirea serviciului militar, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 72/2002**).
  --------- Notă **) Ordinul ministrului apărării naţionale, al ministrului administraţiei şi internelor şi al directorului Serviciului Român de Informaţii nr. M.21/548/10.409/2005 şi Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.72/2002 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  --------------
  Ministrul apărării naţionale,
  Gabriel Oprea
  p. Ministrul administraţiei şi internelor,
  Mihai Capră,
  secretar de stat
  Directorul Serviciului Român de Informaţii,
  George Cristian Maior
  Directorul Serviciului de Informaţii Externe,
  Mihai-Răzvan Ungureanu
  Directorul Serviciului de Protecţie şi Pază,
  Lucian-Silvan Pahonţu
  Directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale,
  Marcel Opriş
  p. Ministrul justiţiei,
  Alina Mihaela Bica,
  secretar de stat
  Ministrul sănătăţii,
  Ritli Ladislau
  Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
  Sulfina Barbu
  Bucureşti, 25 ianuarie 2012.
  Nr. 56.


  Anexă

  CRITERII 25/01/2012