HOTĂRÂRE nr. 1.559 din 25 noiembrie 2008
pentru modificarea anexei nr. 1 la Statutul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.610/2006
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Anexa nr. 1 la Statutul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.610/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 958 din 28 noiembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.


  Articolul II

  Hotărârea Guvernului nr. 1.610/2006 privind aprobarea Statutului Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 958 din 28 noiembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  --------------
  Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,
  Mariana Câmpeanu
  p. Ministrul economiei şi finanţelor,
  Cătălin Doica,
  secretar de stat
  Bucureşti, 25 noiembrie 2008.
  Nr. 1.559.


  Anexa
  (Anexa nr. 1 la statut)
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă

  *Font 7*
                                     ┌────────────────────────────────┐
                                     │ CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE │ ┌────────────────────────────┐
                                     └─────────────────┬──────────────┘ │ Nr. maxim de posturi = 205 │
                                                       │ └────────────────────────────┘
                                   ┌───────────────────┴────────────────┐
     ┌────────┬────────────────────┤ PREŞEDINTELE AGENŢIEI NAŢIONALE ├───────────────────────────┬────────┐
     │ │ │ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ │ │ │
     │ │ └─┬────────────────────────────────┬─┘ │ │
     │ │ │ CABINET PREŞEDINTE │ │ │
     │ │ └─────────────────┬──────────────┘ │ │
     │ │ │ │ │
     │ │ ┌─────────────────┴──────────────┐ │ │
     │ │ │ SECRETAR GENERAL │ │ │
     │ │ └─────────────────┬──────────────┘ │ │
     │ │ │ │ │
     │ │ ┌───────┬────────┬────────┬────┴──┬───────┬────────┬───────┬────────┐ │ │
     │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ┌──┴───┐┌───┴───┐┌────┴──┐┌───┴───┐┌───┴───┐┌───┴───┐┌──┴───┐┌──┴───┐┌───┴───┐┌──┴───┐┌───┴──┐┌───┴───┐┌───┴───┐
  │DIREC-││DIREC- ││ DIREC-││ DIREC-││ DIREC-││ DIREC-││DIREC-││DIREC-││ DIREC-││DIREC-││ ││DIREC- ││*ORGA- │
  │ ŢIA ││ ŢIA ││ ŢIA ││ ŢIA ││ ŢIA ││ ŢIA ││ ŢIA ││ ŢIA ││ ŢIA ││ ŢIA ││*EURES││ ŢIA ││ NISM │
  │AUDIT ││CONTROL││RESURSE││ANALIZA││FORMARE││MANAGE-││ ECO- ││ JURI-││RELAŢII││MEDIE-││ ││COMUNI-││INTER- │
  │PUBLIC││MĂSURI ││UMANE ││PIEŢEI ││PROFE- ││MENTUL ││NOMICĂ││ DICĂ ││INTER- ││ REA ││ ││CARE ŞI││MEDIAR │
  │INTERN││ACTIVE ││ ŞI ││MUNCII ││SIONALĂ││BAZELOR││ ││ ŞI ││ NAŢIO-││MUNCII││ ││SECRE- ││PENTRU │
  │ ││ ││SALARI-││ŞI PRO-││ ││ DE ││ ││ NETO-││ NALE ││ ││ ││TARIA- ││PROGRA-│
  │ ││ ││ ZARE ││GRAME ││ ││ DATE ││ ││ DOLO-││ ││ ││ ││ TUL ││ MUL │
  │ ││ ││ ││ DE ││ ││ ││ ││ GIE ││ ││ ││ ││CONSI- ││OPERA- │
  │ ││ ││ ││OCUPARE││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││LIULUI ││ŢIONAL │
  │ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││DE AD- ││SECTO- │
  │ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││MINIS- ││ RIAL │
  │ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││TRAŢIE ││PENTRU │
  │ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││DEZVOL-│
  │ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ TAREA │
  │ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ RESUR-│
  │ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ SELOR │
  │ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ UMANE │
  └──────┘└───────┘└───────┘└───────┘└───────┘└───────┘└──────┘└──────┘└───────┘└──────┘└──────┘└───────┘└───────┘

      ┌──────────────────────────────────────┐
      │* Funcţionează la nivel de direcţie │
      └──────────────────────────────────────┘

  ------