ORDIN nr. 777 din 26 mai 2003
pentru aprobarea reglementării tehnice "Îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii"
EMITENT
 • MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 9 iunie 2003  Având în vedere prevederile Regulamentului de verificare şi expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 925/1995,
  în temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, ale art. 2 pct. 45 şi ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă reglementarea tehnica "Îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii", prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 3

  (1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, anexa nr. II la Ordinul ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 77/N/1996 pentru aprobarea "Indrumatorului privind aplicarea prevederilor Regulamentului de verificare şi expertizare de calitate a proiectelor, execuţiei lucrărilor şi construcţiilor" şi a "Indrumatorului pentru atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii", Ordinul ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 70/N/1999 pentru aprobarea "Indrumatorului pentru atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii" şi Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1.022/2002 pentru modificarea art. 5 din anexa nr. II la Ordinul ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 77/N/1996 îşi încetează valabilitatea.
  (2) Specialiştii atestaţi pe baza prevederilor ordinelor prevăzute la alin. (1) îşi menţin calitatea pentru care au fost atestaţi.


  Articolul 4

  Direcţia generală tehnica în construcţii din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  p. Ministrul lucrărilor publice,
  transporturilor şi locuinţei,
  Traian Panait,
  secretar de stat
  Bucureşti, 26 mai 2003.
  Nr. 777.


  Anexă

  REGLEMENTARI 26/05/2003