ORDIN nr. 1.029 din 6 septembrie 2016
privind modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 398/2013 pentru înfiinţarea comisiilor consultative ale Ministerului Sănătăţii
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 14 septembrie 2016  Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică nr. VVV 3.413 din 5 septembrie 2016 din cadrul Ministerului Sănătăţii,
  având în vedere prevederile art. 16 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) şi art. 11 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

  Articolul I

  În anexa nr. 4 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 398/2013 pentru înfiinţarea comisiilor consultative ale Ministerului Sănătăţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 25 martie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, la punctul II "Componenţa nominală a comisiilor de specialitate", numărul curent 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "18. Comisia de oncologie
  Preşedinte: prof. dr. Tudor Ciuleanu - Cluj-Napoca
  Vicepreşedinte: prof. dr. Alexandru Călin Grigorescu - Bucureşti
  Secretar: dr. Aurora Gache - Constanţa
  Membri:
  Prof. dr. Viorel Scripcariu - Iaşi
  Prof. dr. Ion Cristian Chiricuţă - Bucureşti
  Dr. Bogdan Radu Lişcu - Bucureşti
  Dr. Filip Gerald - Bucureşti".


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Ministrul sănătăţii,

  Vlad Vasile Voiculescu

  Bucureşti, 6 septembrie 2016.
  Nr. 1.029.
  -----