ORDIN nr. 373 din 4 mai 2011
pentru modificarea criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 323/2011 privind aprobarea metodologiei şi a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 4 mai 2011  Văzând Referatul de aprobare nr. Cs.A. 4.806 din 4 mai 2011 al Direcţiei asistenţă medicală, având în vedere prevederile art. 171 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

  Articolul I

  Criteriile minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 323/2011 privind aprobarea metodologiei şi a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 19 aprilie 2011, se modifică după cum urmează:
  1. La articolul 1 punctul 1, subpunctul 1.2 va avea următorul cuprins:
  "1.2 organizarea activităţii de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare."
  2. La articolul 1, punctul 9 va avea următorul cuprins:
  "9. Spitalul trebuie să desfăşoare activitate de învăţământ şi cercetare ştiinţifico-medicală, precum şi de educaţie medicală continuă, în conformitate cu prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare al acestuia, aprobat conform dispoziţiilor legale în vigoare."
  3. La articolul 2, punctul 1 va avea următorul cuprins:
  "1. Structura organizatorică a spitalului, aprobată în condiţiile legii, trebuie să cuprindă structuri organizate conform prevederilor legale în vigoare, care acordă servicii de spitalizare continuă, servicii ambulatorii de specialitate, servicii de spitalizare de zi sau servicii paraclinice într-o specialitate, în conexiune cu alte specialităţi complementare, după caz, precum şi structura de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale, sau asigurarea activităţilor specifice de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare."
  4. La articolul 2, punctul 7 va avea următorul cuprins:
  "7. Spitalul trebuie să desfăşoare activitate de învăţământ şi cercetare ştiinţifico-medicală, precum şi de educaţie medicală continuă, în conformitate cu prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare al acestuia, aprobat conform dispoziţiilor legale în vigoare."
  5. La articolul 3 punctul 1, subpunctul 1.2 va avea următorul cuprins:
  "1.2 organizarea activităţii de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 916/2006."
  6. La articolul 3, punctul 10 va avea următorul cuprins:
  "10. Spitalul trebuie să desfăşoare activitate de învăţământ şi cercetare ştiinţifico-medicală, precum şi de educaţie medicală continuă, în conformitate cu prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare al acestuia, aprobat conform dispoziţiilor legale în vigoare."
  7. La articolul 4, punctul 1 va avea următorul cuprins:
  "1. Structura organizatorică a spitalului, aprobată în condiţiile legii, trebuie să cuprindă structuri organizate conform prevederilor legale în vigoare, care acordă servicii de spitalizare continuă, servicii ambulatorii de specialitate, servicii de spitalizare de zi sau servicii paraclinice într-o specialitate, în conexiune cu alte specialităţi complementare, după caz, precum şi structura de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale, sau asigurarea activităţilor specifice de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 916/2006."
  8. La articolul 4, punctul 6 va avea următorul cuprins:
  "6. Spitalul trebuie să desfăşoare activitate de învăţământ şi cercetare ştiinţifico-medicală, precum şi de educaţie medicală continuă, în conformitate cu prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare al acestuia, aprobat conform dispoziţiilor legale în vigoare."
  9. La articolul 5 punctul 1, subpunctul 1.2 va avea următorul cuprins:
  "1.2 organizarea activităţii de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 916/2006."
  10. La articolul 6, punctul 6 va avea următorul cuprins:
  "6. Asigurarea asistenţei medicale spitaliceşti şi ambulatorii, după caz, şi a continuităţii prin liniile de gardă în specialităţile obstetrică-ginecologie şi pediatrie nu este obligatorie pentru unităţile sanitare cu paturi aflate în subordinea unor ministere sau instituţii cu reţea sanitară proprie din sistemul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale, autorităţii judecătoreşti şi din sectorul transporturi."
  11. La articolul 6, punctul 11 va avea următorul cuprins:
  "11. Unităţile sanitare din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor care au caracter de unităţi sanitare cu circuit închis, ce funcţionează într-o reţea integrată, prin care se asigură serviciile medicale de specialitate necesare, precum şi unităţile sanitare, din subordinea Ministerului Sănătăţii, care asigură tratamentul persoanelor internate ca urmare a aplicării măsurilor medicale de siguranţă prevăzute de Codul penal, se încadrează în categoria IV."


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătăţii,
  Cseke Attila
  Bucureşti, 4 mai 2011.
  Nr. 373.
  _________