ORDONANȚĂ nr. 66 din 24 august 1999 pentru aderarea României la Convenția cu privire la suprimarea cerinței supralegalizarii actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 26 august 1999
  În temeiul art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României și al art. 1 lit. C pct. 8 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,
  Guvernul României emite următoarea ordonanța:

  Articolul 1

  România adera la Convenția cu privire la suprimarea cerinței supralegalizarii actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961.


  Articolul 2

  Autoritățile române competente să aplice apostila prevăzută la art. 3 alin. (1) din Convenție sunt: tribunalele pentru actele oficiale prevăzute la art. 1 lit. a) și d), camerele notarilor publici pentru actele oficiale prevăzute la art. 1 lit. c) și prefecturile pentru actele oficiale prevăzute la art. 1 lit. b).
  -------------
  Art. 2 a fost modificat de art. V din LEGEA nr. 202 din 25 octombrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 26 octombrie 2010.

  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  Ministru de stat,
  ministrul justiției,
  Valeriu Stoica
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Mihai Rasvan Ungureanu
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Decebal Traian Remes

  CONVENTIE 05/10/1961