RECTIFICARE nr. 305 din 15 noiembrie 2022referitoare la Legea nr. 305/2022 privind Consiliul Superior al Magistraturii
EMITENT
  • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 989 din 31 octombrie 2023
    În cuprinsul Legii nr. 305/2022 privind Consiliul Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1105 din 16 noiembrie 2022, se face următoarea rectificare:– la art. 80 alin. (12) teza I, în loc de: „... media aritmetică a notelor ...“ se va citi: „... suma punctajelor ...“.
    ----