ORDIN nr. 874/81/2020privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 874 din 22 mai 2020
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Nr. 81 din 22 mai 2020
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 22 mai 2020
  Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale de asistență medicală și sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății nr. NT/2.680/2020 și al Direcției generale management urgențe medicale din cadrul Ministerului Afacerilor Interne nr. 1511710/2020,
  având în vedere prevederile art. 5 alin. (2) lit. d) și art. 13 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum și prevederile art. 1 din anexa nr. 2 și art. 9 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,
  în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății și al art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul sănătății și ministrul afacerilor interne emit următorul ordin:

  Articolul 1

  Pe durata stării de alertă, în spațiile publice, spațiile comerciale, mijloace de transport în comun și la locul de muncă se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție, în condițiile și cu respectarea Instrucțiunilor generale privind măsurile de igienă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  (la 22-01-2021, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 23 din 20 ianuarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 22 ianuarie 2021 )


  Articolul 2

  Pe durata stării de alertă se instituie obligativitatea instituțiilor și autorităților publice, operatorilor economici și profesioniștilor de a organiza activitatea astfel încât să se asigure la intrarea în sediu efectuarea triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor, în condițiile și cu respectarea Instrucțiunilor generale privind măsurile de igienă, prevăzute în anexă.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul sănătății,
  Romică-Andrei Baciu,
  secretar de stat
  Ministrul afacerilor interne,
  Marcel Ion Vela


  Anexă

  INSTRUCȚIUNI GENERALE
  privind măsurile de igienă
  I. Portul măștii1. Obligații la nivelul angajatorului/conducătorului instituției:
  a) angajatorul va lua măsuri pentru elaborarea propriilor proceduri pe baza evaluării de risc pentru fiecare angajat, în funcție de programul de lucru, specificul activității desfășurate, structura organizatorică, structura incintei;
  b) medicii de medicina muncii vor face evaluarea de risc și vor stabili condițiile purtării măștii pentru angajați;
  c) responsabilul cu securitatea și sănătatea în muncă va face instruirea angajaților în ceea ce privește securitatea și sănătatea în muncă (SSM).
  2. Măsuri generale:
  Masca trebuie purtată în orice spațiu public, spații comerciale, mijloace de transport în comun și la locul de muncă, pe toată durata prezenței în aceste spații.
  În funcție de evaluarea riscului, efectuată de medicul de medicina muncii al unității, pot exista unele excepții, astfel:
  a) angajatul este singur în birou;
  b) persoana suferă de boli care afectează capacitatea de oxigenare;
  c) persoana desfășoară activități fizice intense și/sau în condiții de muncă solicitante (temperaturi ridicate, umiditate crescută etc.);
  d) prezentatorii TV și invitații acestora, cu condiția respectării distanței de 3 metri între persoane;
  e) copiii cu vârsta mai mică de 5 ani.

  (la 22-01-2021, Punctul 2. din Punctul I din Anexă a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 23 din 20 ianuarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 22 ianuarie 2021 )
  3. Utilizarea corectă a măștilor:
  a) Măștile sunt eficiente dacă sunt folosite în combinație cu curățarea frecventă a mâinilor cu soluție pe bază de alcool sau cu apă și săpun.
  b) Înainte de a pune masca, mâinile trebuie igienizate (cu soluție pe bază de alcool sau cu apă și săpun). Masca trebuie să acopere atât gura, cât și nasul.
  c) Masca trebuie schimbată o dată la 4 ore și ori de câte ori masca s-a umezit sau s-a deteriorat.
  d) Masca nu se atinge în timpul purtării; în cazul atingerii măștii, mâinile trebuie igienizate (cu soluție pe bază de alcool sau cu apă și săpun).
  e) După folosire, masca se aruncă imediat, într-un coș de gunoi, preferabil cu capac, urmată de igienizarea mâinilor.
  f) Nu se recomandă reutilizarea măștilor medicale.
  g) În cazul apariției febrei, tusei și strănutului, purtarea măștii este recomandată în orice circumstanță (de exemplu, în spațiile deschise, la domiciliu).
  II. Triajul la intrarea într-o incintă a instituțiilor și autorităților publice, operatorilor economici și profesioniștilor
  Pentru personalul angajat:1. La intrarea într-un sediu sunt obligatorii triajul epidemiologic și dezinfectarea mâinilor.2. Triajul epidemiologic nu implică înregistrarea datelor cu caracter personal și constă în:
  a) măsurarea temperaturii prin termometru noncontact (temperatura înregistrată nu trebuie să depășească 37,3ºC), la care se poate adăuga marja de eroare prevăzută în prospectul dispozitivului;
  b) observarea semnelor și simptomelor respiratorii (de tipul: tuse frecventă, strănut frecvent, stare generală modificată);
  c) în cazul în care temperatura înregistrată depășește 37,3ºC, se recomandă repetarea măsurării temperaturii, după o perioadă de 2-5 minute de repaus;
  d) dacă se constată menținerea unei temperaturi peste 37,3ºC sau/și prezența altor simptome respiratorii, persoana este trimisă pentru consult la medicul de familie; dacă persoana:(i) se încadrează în definiția de caz suspect COVID-19, medicul de familie îi va recomanda testarea;(ii) nu se încadrează în definiția de caz suspect COVID-19, medicul de familie va orienta diagnosticul către altă afecțiune.
  3. Persoanele cu funcție de conducere din fiecare unitate (șefii de structură) au responsabilitatea de a dispune triajul observațional al angajaților din subordinea directă.
  Medicul de medicina muncii:
  a) are obligația monitorizării stării de sănătate a angajaților;
  b) va face instruirea angajaților în ceea ce privește SSM (securitatea și sănătatea în muncă);
  c) va realiza o evaluare a riscului pentru a decide dacă sunt și alte zone unde nu este obligatorie masca.

  Pentru alte persoane decât personalul angajat:
  a) Intrarea într-o incintă este permisă doar pentru persoanele care, în mod rezonabil, au motive justificate de a se afla în acea incintă.
  b) În cazul în care este necesară doar predarea unor documente, colete etc., aceasta se va realiza în afara incintei, direct persoanei căreia îi sunt destinate, cu respectarea măsurilor de precauție.
  c) Dacă este necesară intrarea în incintă, sunt obligatorii triajul epidemiologic și dezinfectarea mâinilor.

  Triajul epidemiologic nu implică înregistrarea datelor cu caracter personal și constă în:
  a) măsurarea temperaturii prin termometru noncontact (temperatura înregistrată nu trebuie să depășească 37,3ºC);
  b) observarea semnelor și simptomelor respiratorii (de tipul: tuse frecventă, strănut frecvent, stare generală modificată).

  În cazul în care temperatura înregistrată depășește 37,3ºC, se recomandă repetarea măsurării temperaturii, după o perioadă de 2-5 minute de repaus.
  Dacă se constată menținerea unei temperaturi peste 37,3ºC sau/și prezența altor simptome respiratorii, persoanei nu i se permite accesul în incintă.
  Dacă temperatura înregistrată nu depășește 37,3ºC, iar persoana nu prezintă alte simptome respiratorii, i se permite accesul doar însoțită de către o persoană din sediu și după înregistrarea biroului/camerei/departamentului unde va merge.