ORDONANŢA DE URGENŢĂ Nr. 6 din 17 septembrie 1996
privind regimul deductibilitatii sumelor plătite cu titlu de salarii şi alte drepturi salariale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 223 din 19 septembrie 1996  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,
  Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:

  Articolul 1

  Sumele de natura salariilor şi altor drepturi salariale, care depăşesc limita prevăzută la art. 8 alin. 2 din Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 185 din 12 august 1996, acordate persoanelor care beneficiază de scutire la plata impozitului pe salarii, conform art. 7 lit. d), e), g) sau h), din aceeaşi lege, nu sunt cheltuieli deductibile la determinarea profitului impozabil sau a venitului impozabil, după caz.


  Articolul 2

  Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică începând cu plata salariilor şi a altor drepturi salariale, aferente lunii septembrie 1996.


  Articolul 3

  Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se abroga dispoziţiile art. 7 ultimul alineat din Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicată.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VACAROIU
  Contrasemnează:
  Ministru de stat,
  ministrul finanţelor,
  Florin Georgescu
  ---------------