HOTĂRÂRE nr. 486 din 6 aprilie 2022privind recunoașterea Asociației Grupul de Acțiune Locală Siret Bârlad Est, județul Galați, ca fiind de utilitate publică
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 13 aprilie 2022
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 39 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  ARTICOL UNIC

  Se recunoaște Asociația Grupul de Acțiune Locală Siret Bârlad Est, persoană juridică română de drept privat, fără scop lucrativ, cu sediul în comuna Pechea, str. Suhurlui nr. 4, județul Galați, ca fiind de utilitate publică.

  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Adrian-Ionuț Chesnoiu
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Tánczos Barna

  București, 6 aprilie 2022.
  Nr. 486.
  -----