LEGE nr. 100 din 13 aprilie 2023privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2022 pentru completarea Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 18 aprilie 2023
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  ARTICOL UNIC

  Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54 din 21 aprilie 2022 pentru completarea Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 21 aprilie 2022, cu următoarea completare:– La articolul unic punctul 1, la articolul 117^1 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) În cazul proiectelor de producție a energiei electrice și termice cu emisii reduse de carbon, bazate pe tehnologii nucleare, atribuirea contractelor sectoriale se realizează prin procedura de negociere, fără o invitație prealabilă la o procedură concurențială de ofertare, indiferent de stadiul fizic al obiectivului de investiții.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  CIPRIAN-CONSTANTIN ȘERBAN
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU

  București, 13 aprilie 2023.
  Nr. 100.
  ------