HOTĂRÂRE nr. 374 din 31 martie 2008
pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 749/2007
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 10 aprilie 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 749/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 493 din 24 iulie 2007, se modifică după cum urmează:
  1. La articolul 25, alineatul (2) se abrogă.
  2. La anexa nr. 2 "Modelele formularelor", formularele FD1a şi FD1b se modifică şi se înlocuiesc cu cele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Preşedintele Autorităţii
  Electorale Permanente,
  Marian Muhuleţ
  Ministrul economiei
  şi finanţelor,
  Varujan Vosganian
  Bucureşti, 31 martie 2008.
  Nr. 374.


  Anexa

  Antet "Cod: FD1a
  Filiala ┌─────────────────────────────────────┐
  Organizaţia │Se completează din partea filialei │
                                           │ │
    Fişa donaţie pentru persoane fizice │ Se acceptă donaţia la data de │
                                           │┌──────────────────────────────────┐ │
                                           │└──────────────────────────────────┘ │
  Date despre donator │ Împuternicit │
  ┌───────────┬──────────────────────────┐ │┌────────────┬─────────────────────┐ │
  │Nume │ │ ││Nume │ │ │
  ├───────────┼──────────────────────────┤ │├────────────┼─────────────────────┤ │
  │Prenume │ │ ││Prenume │ │ │
  ├───────────┼──────────────────────────┤ │├────────────┴─────┬───────────────┤ │
  │CNP │ │ ││ │ │ │
  ├───────────┼──────────────────────────┤ ││ │ │ │
  │Cetăţenie │ │ ││ Semnătură │ Loc ştampilă │ │
  ├───────────┴──────────────────────────┤ ││ │ │ │
  │ Semnătură │ ││ │ │ │
  │ │ ││ │ │ │
  └──────────────────────────────────────┘ └─────────────────────────────────────┘

  Date despre donaţie
  Se donează următoarele
        constând în ..............., având valoarea de ...... la data de ........
                    ..............., având valoarea de ...... la data de ........
                    ..............., având valoarea de ...... la data de ........
                    ..............., având valoarea de ...... la data de ........
                    ..............., având valoarea de ...... la data de ........

  În cazul bunurilor estimarea a fost făcută de comisia de evaluare compusă din
  ................................................. la data de ................"


  Antet "Cod: FD1b
  Filiala ┌─────────────────────────────────────┐
  Organizaţia │Se completează din partea filialei │
                                           │ │
    Fişa donaţie pentru persoane juridice │ Se acceptă donaţia la data de │
                                           │┌──────────────────────────────────┐ │
                                           │└──────────────────────────────────┘ │
  Date despre donator │ Împuternicit │
  ┌───────────────────┬──────────────────┐ │┌────────────┬─────────────────────┐ │
  │Denumire societate │ │ ││Nume │ │ │
  ├───────────────────┼──────────────────┤ │├────────────┼─────────────────────┤ │
  │Sediu social │ │ ││Prenume │ │ │
  ├───────────────────┼──────────────────┤ │├────────────┴─────┬───────────────┤ │
  │Naţionalitate │ │ ││ │ │ │
  ├───────────────────┼──────────────────┤ ││ │ │ │
  │C.U.I. │ │ ││ Semnătură │ Loc ştampilă │ │
  ├───────────────────┼──────────────────┤ ││ │ │ │
  │Reprezentant legal │ │ ││ │ │ │
  ├───────────────────┴──┬───────────────┤ ││ │ │ │
  │ Semnătură │ Loc ştampilă │ └─────────────────────────────────────┘
  │ reprezentant legal │ │
  └──────────────────────┴───────────────┘

  Date despre donaţie
  Se donează următoarele
        constând în ..............., având valoarea de ...... la data de ........
                    ..............., având valoarea de ...... la data de ........
                    ..............., având valoarea de ...... la data de ........
                    ..............., având valoarea de ...... la data de ........
                    ..............., având valoarea de ...... la data de ........

  În cazul bunurilor estimarea a fost făcută de comisia de evaluare compusă din
  ................................................. la data de ................"

  ----------