LEGE nr. 243 din 17 decembrie 1998
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 126/1998 pentru modificarea Legii nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 18 decembrie 1998  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 126 din 29 august 1998 pentru modificarea Legii nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, emisă în temeiul art. 1 pct. 4 lit. k) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 29 august 1998.
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 15 octombrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  ADRIAN NASTASE
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 16 noiembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  CRISTIAN DUMITRESCU
  ------