ORDIN nr. 1.129 din 27 martie 2012
privind desemnarea Societăţii Comerciale "Rosoos Frigotehnic" - S.R.L. ca centru de instruir şi evaluare a personalului care desfăşoară activităţile prevăzute de art. 2 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 303/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului, a cerinţelor minime şi a condiţiilor de recunoaştere reciprocă în vederea certificării societăţilor comerciale şi a personalului în ceea ce priveşte echipamentele staţionare de refrigerare, de climatizare şi pentru pompe de căldură care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră şi ca centru de instruire şi evaluare a personalului care desfăşoară activitatea prevăzută de art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 307/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului, a cerinţelor minime pentru programele de formare şi a condiţiilor pentru recunoaşterea reciprocă a certificatelor de formare pentru personal, în ceea ce priveşte sistemele de climatizare ale unor autovehicule care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 17 aprilie 2012  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 150.599/DGDSP din 25 ianuarie 2012 al Direcţiei gestiune deşeuri şi substanţe periculoase şi prevederile art. 2 alin. (1) din Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 2.682/2011 privind stabilirea cerinţelor pentru desemnarea centrelor de instruire şi evaluare a personalului care desfăşoară activităţile prevăzute de art. 2 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 303/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului, a cerinţelor minime şi a condiţiilor de recunoaştere reciprocă în vederea certificării societăţilor comerciale şi a personalului în ceea ce priveşte echipamentele staţionare de refrigerare, de climatizare şi pentru pompe de căldură care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră şi a personalului care desfăşoară activitatea prevăzută de art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 307/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului, a cerinţelor minime pentru programele de formare şi a condiţiilor pentru recunoaşterea reciprocă a certificatelor de formare pentru personal, în ceea ce priveşte sistemele de climatizare ale unor autovehicule care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră, şi pentru desemnarea Asociaţiei Generale a Frigotehniştilor din România ca organism de certificare a personalului care desfăşoară activităţile mai sus menţionate şi de certificare a operatorilor economici care desfăşoară una sau mai multe dintre activităţile prevăzute de art. 2 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 303/2008 ,
  în temeiul prevederilor art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul mediului şi pădurilor emite următorul ordin:

  Articolul 1

  (1) Se desemnează Societatea Comercială "Rosoos Frigotehnic" - S.R.L. ca centru de instruire şi evaluare a personalului care desfăşoară activităţile prevăzute de art. 2 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 303/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului, a cerinţelor minime şi a condiţiilor de recunoaştere reciprocă în vederea certificării societăţilor comerciale şi a personalului în ceea ce priveşte echipamentele staţionare de refrigerare, de climatizare şi pentru pompe de căldură care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră şi ca centru de instruire şi evaluare a personalului care desfăşoară activitatea prevăzută de art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 307/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului, a cerinţelor minime pentru programele de formare şi a condiţiilor pentru recunoaşterea reciprocă a certificatelor de formare pentru personal, în ceea ce priveşte sistemele de climatizare ale unor autovehicule care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră.
  (2) Elementele de identificare a centrului de instruire şi evaluare prevăzut la alin. (1) sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul mediului şi pădurilor,
  Laszlo Borbely
  Bucureşti, 27 martie 2012.
  Nr. 1.129.


  Anexa
  ELEMENTELE DE IDENTIFICARE
  a centrului de instruire şi evaluare a personalului care desfăşoară
  activităţile prevăzute de art. 2 alin. (1) din Regulamentul (CE)
  nr. 303/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în
  conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului
  European şi al Consiliului, a cerinţelor minime şi a condiţiilor de
  recunoaştere reciprocă în vederea certificării societăţilor comerciale
  şi a personalului în ceea ce priveşte echipamentele staţionare de
  refrigerare, de climatizare şi pentru pompe de căldură care conţin
  anumite gaze fluorurate cu efect de seră şi ca centru de instruire
  şi evaluare a personalului care desfăşoară activitatea prevăzută
  de art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 307/2008 al Comisiei din
  2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul
  (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului,
  a cerinţelor minime pentru programele de formare şi a condiţiilor
  pentru recunoaşterea reciprocă a certificatelor de formare pentru
  personal, în ceea ce priveşte sistemele de climatizare ale unor
  autovehicule care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră
  Societatea Comercială "Rosoos Frigotehnic" - S.R.L.
  Adresa:
  Sediul social: Str. Principală nr. 5 A, satul Vâlcele, comuna Feleacu, CP 407274, judeţul Cluj
  Sedii de lucru:
  Piaţa Mărăşti, bl. 3, ap. 65, Cluj-Napoca, judeţul Cluj
  str. Fântânica nr. 38, sectorul 2, Bucureşti
  Telefon: +40(264) 28 44 62
  +40(264) 28 44 63
  +40(374) 00 98 33
  Fax: +40(264) 28 44 62
  E-mail: rosoos@gmi.ro
  office@rosoos.ro
  Website: http://www.rosoos.ro
  ________