DECIZIE nr. 424 din 28 decembrie 2020privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, de către doamna Ioana Lazăr a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Educației
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1299 din 28 decembrie 2020
  Având în vedere propunerea Ministerului Educației formulată prin Adresa nr. 1 din 24 decembrie 2020, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/28.687/D.C. din 28 decembrie 2020, precum și Adresa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 44.673/2020,
  în temeiul art. 29, art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397 lit. b), art. 502 alin. (1) lit. b) și f), art. 505 alin. (5), art. 509 alin. (3) și art. 530 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
  prim-ministrul emite prezenta decizie.

  ARTICOL UNIC

  Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Ioana Lazăr, șef serviciu la Serviciul elaborare și avizare acte normative - Direcția reglementare - Direcția generală reglementare și armonizare legislativă din cadrul Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, exercită, cu caracter temporar, prin detașare, funcția publică vacantă din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Educației pentru o perioadă de 6 luni.

  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Dragoș Condrea

  București, 28 decembrie 2020.
  Nr. 424.
  -----