METODOLOGIE din 28 octombrie 2004
privind organizarea şi desfăşurarea ceremonialurilor funerare pentru personalul aflat în misiune în străinătate, decedat în teatrele de operaţii, în acţiuni de luptă sau în atentate teroriste
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.021 din 5 noiembrie 2004  A. Activităţi ce se desfăşoară până la sosirea decedaţilor în ţară:
  1. anunţarea conducătorilor instituţiilor sau ai autorităţilor publice, după caz;
  2. anunţarea rudelor şi asigurarea transportului acestora la punctul de trecere a frontierei de stat.
  B. Activităţi ce se desfăşoară pe timpul ceremonialului la punctul de trecere a frontierei de stat:
  1. primirea reprezentanţilor instituţiilor sau autorităţilor publice, membrilor de familie ai celor decedaţi, reprezentanţilor cultelor religioase, ai mass-media; organizarea gărzii de onoare; constituirea gărzilor de veghe formate din 6-8 militari sau poliţişti, după caz, pentru fiecare decedat;
  2. scoaterea sicrielor din mijlocul de transport cu care acestea au fost aduse, în ordinea descrescândă a gradelor sau funcţiilor;
  3. prezentarea onorurilor de către garda de onoare.
  C. Deplasarea cortegiului funerar la locul de depunere a sicrielor şi activităţile ce se desfăşoară:
  1. transportul cu escortă într-un vehicul mortuar la locul de depunere, astfel: pentru municipiul Bucureşti, la Biserica Ortodoxă din str. Mănăstirea Caşin; pentru celelalte localităţi, la lăcaşurile de cult stabilite de ierarhul locului; în cazul credincioşilor aparţinând altor culte religioase, la lăcaşurile de cult stabilite de conducătorul cultului de care aparţinea decedatul;
  2. depunerea sicriului în prezenţa publicului şi a înalţilor reprezentanţi ai autorităţilor publice, participanţi la ceremonialul funerar:
  a) instituirea gărzii permanente, câte una pentru fiecare sicriu, formată din 4 militari ori poliţişti, după caz, condusă de un subofiţer sau de un agent de poliţie aparţinând aceleiaşi categorii de forţe din care a făcut parte persoana decedată;
  b) constituirea dispozitivului pentru oficierea ceremonialului funerar;
  3. oficierea slujbei religioase de către cea mai înaltă autoritate religioasă;
  4. omagiul adus de personalităţile statului;
  5. pelerinajul şi omagiul cetăţenilor;
  6. ieşirea din biserică/din lăcaşul de cult;
  7. prezentarea onorului de către garda de onoare;
  8. deplasarea către locurile de înhumare sau localităţile de reşedinţă cu mijloace puse la dispoziţie de Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor sau, după caz, de instituţia sau de autoritatea publică organizatoare.
  D. Activităţi conexe:
  1. declararea zilei în care are loc procesiunea religioasă ca zi de doliu naţional;
  2. organizarea sectorului mass-media în locurile de desfăşurare a ceremonialurilor funerare;
  3. asigurarea unor facilităţi privind circulaţia cu mijloace de transport în comun a cetăţenilor, pentru participarea la ceremonialurile organizate;
  4. asigurarea măsurilor specifice de ordine publică;
  5. acordarea de asistenţă psihologică membrilor de familie şi rudelor celor decedaţi;
  6. asigurarea de către instituţia sau autoritatea publică organizatoare, pentru rudele până la gradul 2 inclusiv, a transportului din şi spre localităţile de reşedinţă, cazarea şi masa gratuite pe perioada desfăşurării ceremonialului.
  _______________