HOTĂRÂRE nr. 636 din 6 iulie 2001
privind nivelul taxei de abonament pentru Societatea Română de Radiodifuziune
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 13 iulie 2001  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 40 alin. (4) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, republicată,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Începând cu luna iulie 2001 nivelul taxei de abonament, pe categorii de plătitori, pentru serviciul efectuat de Societatea Română de Radiodifuziune se stabileşte potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 79/2000 privind nivelul taxei de abonament pentru Societatea Română de Radiodifuziune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 din 1 februarie 2000.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ──────────────
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  p. Preşedintele Societăţii Române
  de Radiodifuziune,
  Dragos Seuleanu


  Anexă


                                   LISTA
           cuprinzând taxele de abonament lunar pentru receptoarele radio
           
    Nr. crt.Denumirea categoriilor de abonaţiTaxa de abonament lunar  (lei)
    1.Persoane fizice deţinătoare de aparate de radio30.000 lei/familie
    2.Unităţi de învăţământ superior, centre de activitate cultural-artistică, unităţi sanitare30.000 lei/unitate
    3.Unităţi militare30.000 lei/aparat
    4.Agenţi economici care repară receptoare radio60.000 lei/centru de reparaţie
    5.Agenţi economici care comercializează receptoare radio:  
      -în mediul urban200.000 lei/punct de comercializare
      -în mediul rural60.000 lei/punct de comercializare
    6.Unităţi de alimentaţie publică, săli de spectacole, videoteci, discoteci90.000 lei/aparat
    7.Unităţi hoteliere, moteluri, cabane sau pensiuni pe perioada de funcţionare70.000 lei/aparat
    8.Instituţii de stat, agenţi economici şi celelalte persoane juridice cu sediul în România, alţii decât cei prevăzuţi la pct. 2-745.000 lei/aparat
    9.Receptoare radio instalate la bordul mijloacelor de transport ale unităţilor, instituţiilor şi agenţilor economici obligaţi la plata taxei de abonament45.000 lei/aparat
    10.Radiocentrale şi staţii de amplificare200.000 lei/staţie
    11.Difuzoare radioamplificare la:  
      -persoane juridice7.500 lei/difuzor
      -persoane fizice3.500 lei/familie
    12.Misiuni diplomatice străine şi membrii lor (pe bază de reciprocitate stabilită prin convenţie)scutite
    13.Aziluri de bătrâni, cămine de copii, şcoli, creşe, grădiniţe, salariaţii şi pensionarii Societăţii Române de Radiodifuziune şi ai Societăţii Române de Televiziune, precum şi alte categorii prevăzute de legescutite

  -------