LEGE nr. 345 din 12 iulie 2004
pentru aprobarea retragerii rezervei formulate de România la art. 5 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, adoptată la Roma la 4 decembrie 1950
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 26 iulie 2004  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul 1

  (1) Se aprobă retragerea rezervei formulate de România la art. 5 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, adoptată la Roma la 4 decembrie 1950, care a intrat în vigoare pentru România la 20 iunie 1994.
  (2) Textul rezervei este cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.


  Articolul 2

  Dispoziţiile Decretului Consiliului de Stat nr. 976/1968 privind sancţiunea disciplinară cu arest pentru militari, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 136 din 29 octombrie 1968, sunt şi rămân abrogate.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Bucureşti, 12 iulie 2004.
  Nr. 345.


  Anexa
  REZERVA
  formulată de România la art. 5 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, adoptată la Roma la 4 decembrie 1950
  "Art. 5 din Convenţie nu va împiedica aplicarea de către România a dispoziţiilor art. 1 al Decretului nr. 976 din 23 octombrie 1968, care reglementează sistemul disciplinar militar, cu condiţia ca durata privării de libertate să nu depăşească termenele prevăzute de legislaţia în vigoare.
  Art. 1 al Decretului nr. 976 din 23 octombrie 1968 prevede: «Pentru abaterile de la disciplina militară, prevăzute de regulamentele militare, comandanţii sau şefii pot aplica militarilor sancţiunea disciplinară cu arest până la 15 zile.»"
  _________________