LEGE nr. 542 din 1 octombrie 2002
privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 68/2002 pentru modificarea şi completarea Legii cetateniei române nr. 21/1991
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 726 din 4 octombrie 2002  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 68 din 13 iunie 2002 pentru modificarea şi completarea Legii cetateniei române nr. 21/1991, cu următoarele modificări şi completări:
  1. La articolul I, punctul 2 va avea următorul cuprins:
  "2. După alineatul 2 al articolului 18 se introduce un nou alineat cu următorul cuprins:
  <<Împotriva comunicării ministrului justiţiei persoana nemultumita se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente în termen de 15 zile de la primirea acesteia, fără efectuarea procedurii prealabile.>>"
  2. La articolul I, punctul 3 va avea următorul cuprins:
  "3. După alineatul 2 al articolului 20 se introduce un nou alineat cu următorul cuprins:
  <<Nedepunerea jurământului de credinţa faţă de România, în termenul prevăzut la art. 19 alin. 1, din vina persoanei căreia i s-a acordat cetăţenia română atrage încetarea efectelor hotărârii Guvernului de acordare a cetateniei române faţă de persoana în cauza.>>"
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TARACILA
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 10 septembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  Bucureşti, 1 octombrie 2002.
  Nr. 542.

  ----------