HOTĂRÂRE nr. 561 din 16 iulie 2020pentru aprobarea Strategiei naționale și a Planului național de acțiune privind implementarea Rezoluției 1.325 (2000) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite - Femeile, pacea și securitatea pentru perioada 2020-2023
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 28 iulie 2020
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 25 lit. e) și f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Strategia națională și Planul național de acțiune privind implementarea Rezoluției 1.325 (2000) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite - Femeile, pacea și securitatea pentru perioada 2020-2023, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Planul se va implementa cu încadrarea în prevederile bugetare anuale aprobate în condițiile legii pentru instituțiile publice implicate.

  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul apărării naționale,
  Nicolae-Ionel Ciucă
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  Ministrul afacerilor interne,
  Marcel Ion Vela
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu

  București, 16 iulie 2020.
  Nr. 561.

  ANEXĂ

  STRATEGIE NAȚIONALĂ ȘI PLAN NAȚIONAL DE ACȚIUNE
  privind implementarea Rezoluției 1.325 (2000) a Consiliului de Securitate al Organizației
  Națiunilor Unite - Femeile, pacea și securitatea pentru perioada 2020-2023