HOTĂRÂRE nr. 396 din 18 aprilie 2002
privind unele măsuri referitoare la procedura de elaborare a proiectelor de acte normative cu relevanta asupra mediului de afaceri
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 30 aprilie 2002  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României, ale art. 9 din Legea patronatelor nr. 356/2001 şi ale art. 11 lit. p) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Proiectele de acte normative cu relevanta asupra mediului de afaceri se transmit de către initiator pentru consultare asociaţiilor de afaceri şi organizaţiilor neguvernamentale, înfiinţate şi organizate în condiţiile legii, pe domenii specifice de activitate.


  Articolul 2

  Asociaţiile de afaceri şi organizaţiile neguvernamentale prevăzute la art. 1 vor comunică iniţiatorului, sub forma unui aviz consultativ, eventuale observaţii şi propuneri, în termen de cel mult 10 zile de la primirea proiectului de act normativ.


  Articolul 3

  Proiectul de act normativ definitivat pe baza observaţiilor şi propunerilor din avizul consultativ, insusit de conducătorul autorităţii publice iniţiatoare, se transmite pentru avizare ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu respectarea procedurilor şi parcurgerea etapelor de avizare prevăzute în Regulamentul privind procedurile pentru supunerea proiectelor de acte normative spre adoptare Guvernului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 555/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 334 din 22 iunie 2001.


  Articolul 4

  Prezenta hotărâre va intra în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul dezvoltării şi prognozei,
  Gheorghe Romeo Leonard Cazan
  ---------