ORDIN nr. 787 din 24 august 2007
pentru aprobarea Regulamentului de navigaţie pe Dunăre în sectorul românesc
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 2 octombrie 2007  În temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) pct. 38 şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,
  ministrul transporturilor emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul de navigaţie pe Dunăre în sectorul românesc, cuprins între km 1.075 şi rada Sulina, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Direcţia generală transport naval din cadrul Ministerului Transporturilor, Regia Autonomă "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi şi Autoritatea Navală Română vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare după 30 de zile de la publicare.
  ----------- Notă *) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 672 bis în afara abonamentului, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru vânzări şi relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
  p. Ministrul transporturilor,
  Septimiu Buzaşu,
  secretar de stat
  Bucureşti, 24 august 2007.
  Nr. 787.
  ---------