HOTĂRÂRE nr. 28 din 30 august 2019privind aprobarea modelului buletinului de vot utilizat în secțiile de votare din țară, modelului buletinului de vot utilizat în secțiile de votare din străinătate și a modelului buletinului de vot prin corespondență, precum și a condițiilor de confecționare, gestionare și utilizare a acestora la alegerile pentru Președintele României din anul 2019
EMITENT
 • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 718 din 30 august 2019
  Având în vedere conflictul aparent dintre prevederile art. 32 alin. (1) și ale art. 65 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care reglementează în mod paralel și contradictoriu competența de stabilire a modelului buletinelor de vot ce sunt folosite la alegerile pentru Președintele României,
  ținând cont de faptul că prevederile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au fost abrogate implicit la data intrării în vigoare a Legii nr. 148/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în materie electorală, efect exprimat prin adagiul latin „lex posterior derogat priori“,
  în temeiul art. 65 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 104 alin. (1) și (2) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare,
  Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1
  (1) Se aprobă modelele^1) buletinelor de vot utilizate în secțiile de votare din țară, precum și condițiile de confecționare, gestionare și utilizare a acestora la alegerile pentru Președintele României din anul 2019, prevăzute în anexa nr. 1.(2) Se aprobă modelele^1) buletinelor de vot utilizate în secțiile de votare din străinătate, precum și condițiile de confecționare, gestionare și utilizare a acestora la alegerile pentru Președintele României din anul 2019, prevăzute în anexa nr. 2.(3) Se aprobă modelul^1) buletinului de vot prin corespondență, precum și condițiile de confecționare, gestionare și utilizare a acestuia la alegerile pentru Președintele României din anul 2019, prevăzut în anexa nr. 3.
  ^1) Modelele buletinelor de vot sunt reproduse în facsimil.


  Articolul 2

  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 3

  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Președintele Autorității Electorale Permanente,
  Constantin-Florin Mitulețu-Buică
  Contrasemnează:
  Vicepreședinte,
  Marian Muhuleț
  Vicepreședinte,
  Vajda Zsombor

  București, 30 august 2019.
  Nr. 28.

  Anexa nr. 1

  MODELUL
  buletinului de vot utilizat în secțiile de votare din țară, precum și condițiile de confecționare,
  gestionare și utilizare a acestuia la alegerile pentru Președintele României

  A) Modelul buletinului de vot utilizat în țară pentru alegerea Președintelui României la turul I-10 noiembrie 2019
  Pagina exterioară
  NOTĂ:
  L.S. reprezintă locul unde se recomandă aplicarea ștampilei de control a biroului electoral al secției de votare.

  Pagina interioară
  NOTE:
  a) Se reproduce semnul electoral. Semnul electoral se imprimă într-un spațiu grafic de 3 cm x 3 cm.
  b) Se înscrie denumirea integrală a partidului politic, a alianței politice, a organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale sau sintagma „candidat independent“ cu litere corp 12 verzale drepte.
  c) Se înscriu prenumele și numele candidatului cu litere corp 12 verzale drepte.

  Buletinul de vot are forma unui pliant A4, dimensionat astfel: înălțimea are dimensiunea unei foi A4, iar lățimea este dimensionată în funcție de numărul candidaților, astfel încât prin pliere pe orizontală să rezulte pagini de mărimea unei foi A4.
  Pe pagina interioară a buletinului de vot se imprimă patrulaterele cuprinzând candidaturile.
  Pe orizontală, patrulaterele se vor imprima paralel între ele, distanța dintre acestea fiind de 2 cm.
  Denumirea integrală a partidului politic, a organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale, a alianței politice sau a alianței electorale se tipărește cu litere corp 12 verzale drepte.
  Prenumele și numele, precum și cuvintele ce se înscriu în interiorul patrulaterului se tipăresc cu litere corp 12 verzale drepte.
  Patrulaterele se numerotează și se înscriu în ordinea rezultată din tragerea la sorți potrivit prevederilor art. 17 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  Numărul de ordine pe buletinul de vot are dimensiunea corp 12.
  Patrulaterele au o înălțime de 3 cm.
  Între patrulatere, pe verticală, se păstrează o distanță de 2 cm.

  B) Modelul buletinului de vot utilizat în țară pentru alegerea Președintelui României la turul II-24 noiembrie 2019
  A) Se reproduce semnul electoral. Semnul electoral se imprimă într-un spațiu grafic de 5 cm x 5 cm.
  B) Se înscrie denumirea integrală a partidului politic, a alianței politice, a organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale sau sintagma „candidat independent“ cu litere corp 16 verzale drepte.
  C) Se înscriu prenumele și numele candidatului cu litere corp 16 verzale drepte.
  NOTE:– Numărul de ordine pe buletinul de vot are dimensiunea corp 14.– Buletinul de vot are formatul A4.– Patrulaterele au o înălțime de 5 cm.– Verso-ul buletinului de vot rămâne alb pentru aplicarea ștampilei de control a biroului electoral al secției de votare.


  Anexa nr. 2

  MODELUL
  buletinului de vot utilizat în secțiile de votare din străinătate,
  precum și condițiile de confecționare, gestionare și utilizare a acestuia la alegerile pentru Președintele României

  A) Modelul buletinului de vot utilizat în străinătate pentru alegerea Președintelui României la turul I-10 noiembrie 2019
  Pagina exterioară
  NOTĂ:
  L.S. reprezintă locul unde se recomandă aplicarea ștampilei de control a biroului electoral al secției de votare.

  Pagina interioară
  NOTE:
  a) Se reproduce semnul electoral. Semnul electoral se imprimă într-un spațiu grafic de 3 cm x 3 cm.
  b) Se înscrie denumirea integrală a partidului politic, a alianței politice, a organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale sau sintagma „candidat independent“ cu litere corp 12 verzale drepte.
  c) Se înscriu prenumele și numele candidatului cu litere corp 12 verzale drepte.

  Buletinul de vot are forma unui pliant A4, dimensionat astfel: înălțimea are dimensiunea unei foi A4, iar lățimea este dimensionată în funcție de numărul candidaților, astfel încât prin pliere pe orizontală să rezulte pagini de mărimea unei foi A4.
  Pe pagina interioară a buletinului de vot se imprimă patrulaterele cuprinzând candidaturile.
  Pe orizontală, patrulaterele se vor imprima paralel între ele, distanța dintre acestea fiind de 2 cm.
  Denumirea integrală a partidului politic, a organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale, a alianței politice sau a alianței electorale se tipărește cu litere corp 12 verzale drepte.
  Prenumele și numele, precum și cuvintele ce se înscriu în interiorul patrulaterului se tipăresc cu litere corp 12 verzale drepte.
  Patrulaterele se numerotează și se înscriu în ordinea rezultată din tragerea la sorți potrivit prevederilor art. 17 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  Numărul de ordine pe buletinul de vot are dimensiunea corp 12.
  Patrulaterele au o înălțime de 3 cm.
  Între patrulatere, pe verticală, se păstrează o distanță de 2 cm.

  B) Modelul buletinului de vot utilizat în străinătate pentru alegerea Președintelui României la turul II-24 noiembrie 2019
  A) Se reproduce semnul electoral. Semnul electoral se imprimă într-un spațiu grafic de 5 cm x 5 cm.
  B) Se înscrie denumirea integrală a partidului politic, a alianței politice, a organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale sau sintagma „candidat independent“ cu litere corp 16 verzale drepte.
  C) Se înscriu prenumele și numele candidatului cu litere corp 16 verzale drepte.
  NOTE:– Numărul de ordine pe buletinul de vot are dimensiunea corp 14.– Buletinul de vot are formatul A4.– Patrulaterele au o înălțime de 5 cm.– Verso-ul buletinului de vot rămâne alb pentru aplicarea ștampilei de control a biroului electoral al secției de votare.


  Anexa nr. 3

  MODELUL
  buletinului de vot utilizat pentru votul prin corespondență,
  precum și condițiile de confecționare, gestionare și utilizare a acestuia la alegerile pentru Președintele României
  Pagina exterioară
  *Se înscrie, după caz, sintagma „Turul I-10 noiembrie 2019“ sau „Turul II-24 noiembrie 2019“.
  NOTĂ:
  L.S. reprezintă locul unde se recomandă aplicarea ștampilei de control a biroului electoral al secției de votare.

  Pagina interioară
  NOTĂ:
  a) Se reproduce semnul electoral. Semnul electoral se imprimă într-un spațiu grafic de 2 cm x 2 cm.
  b) Se înscrie denumirea integrală a partidului politic, a alianței politice, a organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale sau sintagma „candidat independent“ cu litere corp 12 verzale drepte.
  c) Se înscriu prenumele și numele candidatului cu litere corp 12 verzale drepte.

  Buletinul de vot are forma unui pliant A4, dimensionat astfel: înălțimea are dimensiunea unei foi A4, iar lățimea este dimensionată în funcție de numărul candidaților, astfel încât prin pliere pe orizontală să rezulte pagini de mărimea unei foi A4.
  Pe orizontală, patrulaterele se vor imprima paralel între ele, distanța dintre acestea fiind de 2 cm.
  Denumirea integrală a partidului politic, a organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale, a alianței politice sau a alianței electorale se tipărește cu litere corp 12 verzale drepte.
  Prenumele și numele, precum și cuvintele ce se înscriu în interiorul patrulaterului se tipăresc cu litere corp 12 verzale drepte.
  Patrulaterele se numerotează și se înscriu în ordinea rezultată din tragerea la sorți potrivit prevederilor art. 17 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  Numărul de ordine pe buletinul de vot are dimensiunea corp 12.
  Patrulaterele au o înălțime de 3 cm.
  Între patrulatere, pe verticală, se păstrează o distanță de 2 cm.

  ------