LEGE nr. 15 din 11 ianuarie 2022pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 171/2020 privind modificarea și completarea art. 58 din Legea educației naționale nr. 1/2011
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 11 ianuarie 2022
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  ARTICOL UNIC

  Se respinge Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 171 din 14 octombrie 2020 privind modificarea și completarea art. 58 din Legea educației naționale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 950 din 15 octombrie 2020.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ROBERT-MARIUS CAZANCIUC

  București, 11 ianuarie 2022.
  Nr. 15.
  ----